Uitspraak: Adviseur mocht kosten voor intakegesprek doorberekenen

Een stel wil een woning kopen. In juli 2018 kloppen zij aan bij assurantiekantoor Broeders in Rucphen. Vooraf is besloten dat het eerste deel van het gesprek gratis is. Indien het stel met de adviseur in zee gaat, zal een dienstverleningsdocument ondertekend. Het document is vooraf aan het stel toegezonden.

In de opdracht is bepaald dat de adviseur 2.500 euro in rekening zal brengen voor het advies en 750 euro voor de bemiddeling. Wanneer het niet lukt om een aanbod te vinden, moeten de advieskosten worden betaald. Ook moeten de bemiddelingskosten worden betaald, maar in dat geval gaat het om 250 euro. Een dag later biedt de adviseur vergoeding op basis van uurtarief aan, tot maximaal het genoemde bedrag. Het stel gaat akkoord.

In augustus 2018 blijkt dat het stel 24.000 euro te weinig kunnen lenen om de aankoop van het huis te realiseren. Het stel besluit een andere adviseur te benaderen, die binnen twee weken een hypotheek heeft geregeld. De oorspronkelijke adviseur stuurt in oktober zijn nota. Daarin staat een bedrag van 1230,75 euro vermeld. Het stel legt de factuur in de la. Een half jaar later heeft de adviseur een herinnering gestuurd. Het stel wil de rekening niet betalen.

Geschil

Het stel voert bij de commissie aan dat de nota te hoog is. Het is onaannemelijk dat de adviseur zich voldoende heeft ingespannen om een hypotheek tot stand te laten komen voor het stel. Een andere adviseur is het immers gelukt om binnen twee weken een hypotheek te regelen.

Ook geeft het stel aan dat op de factuur staat dat het intakegesprek 4 uur duurde. Het stel zou na 3 uur al in de auto hebben gezeten. Daarnaast voert het stel aan dat kosten voor een intake niet mogen worden berekend, aangezien het in de branche gebruikelijk is om deze gesprekken gratis aan te bieden. Een bedrag van 540 euro is dan ook boven proportie volgens het stel.

De adviseur beroept zich op de algemene voorwaarden. In die voorwaarden staat dat een klachttermijn van 60 dagen wordt gehanteerd. De klachttermijn wordt door de commissie van de hand gewezen. “Voor een geslaagd beroep op schending van de klachtplicht is noodzakelijk dat de bewijspositie van de adviseur verslechterd is door het late klagen. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake.” Door een klachttermijn te beperken, kan mogelijk sprake zijn van een onredelijk bezwarend beding. Daarnaast stelt de adviseur dat hij na het gesprek ook nog tijd heeft besteed aan het verwerken van informatie.

Beoordeling

De commissie is van oordeel dat de adviseur aan zijn inspanningsverplichtingen heeft voldaan. Er is gepoogd om met vier partijen een lening te verkrijgen. De adviseur mocht hieruit concluderen dat een hypotheek vinden niet mogelijk was. De adviseur heeft het stel op de hoogte gebracht en mogelijkheden geboden om een andere oplossing te zoeken. Ook wist het stel dat het verkrijgen van een financiering een onzekere gebeurtenis betrof.

Het Kifid heeft de adviseur in het gelijk gesteld. De adviseur mocht de kosten voor de intake factureren. Zoals besproken zijn de eerste 15 minuten niet in rekening gebracht. De uren waarin de adviseur bezig was met het maken van het verslag, printen en afronden, mogen ook worden gefactureerd. Het Kifid heeft besloten dat de factuur moet worden verlaagd, omdat het gesprek in werkelijkheid iets minder lang duurde dan op de factuur staat vermeld. Het gaat om een verlaging van 67,50 euro.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant