Uitspraak: Hypotheekadviseur moet helft van advieskosten restitueren

Een stel stond een onaangename verrassing te wachten. De bank bracht een aflosboete van ruim 5500 euro in rekening. Dit zou in een clausule bij de vorige hypotheek zijn overeengekomen. Deze aflosboete werd gekort op de overwaarde van de oude woning. Voor het hypotheektraject is 1790 euro betaald, waarvan 895 euro aan advieskosten.

Tussen de adviseur en het stel ontstond een discussie over dat de boete onvermijdelijk was. Het stel was van mening dat de boete inderdaad voorkomen had kunnen worden. Zij hadden de boete niet hoeven te betalen als binnen 6 maanden een nieuwe hypotheek werd afgesloten. De hypotheekadviseur betwist of dit een voordeliger alternatief zou zijn geweest.

Beoordeling

De adviseur had niet alle stukken doorgenomen en heeft dit ook erkend. Daardoor kon hij het stel niet wijzen op de aflosboete. De commissie is het eens met het stel dat de adviseur de plicht heeft om zorg te dragen voor een compleet dossier, zodat een gepast advies kan worden gegeven. De adviseur voert aan dat, indien hij wel op de hoogte was, hij geen ander advies zou hebben gegeven. De commissie gaat niet mee in dit standpunt en stelt zich op het feit dat het stel de kans is ontnomen om een keuze te maken. Anderzijds moeten consumenten een adviseur de juiste documenten aanleveren.

De adviseur was op de hoogte van het feit dat het stel niet voor lang in het huis wilde blijven wonen en heeft toch een hypotheek met boeteclausule geadviseerd.

Advieskosten

De afsluitkosten staan niet ter discussie. Het Kifid besloot dat het redelijk en billijk is dat de adviseur de helft van de advieskosten moet terugbetalen. Er is geen sprake van vergoeding van andere schade nu het niet mogelijk was op de hypotheek boetevrij over te sluiten tegen de lage rente.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant