Uitspraak: Adviseur niet aan te spreken voor ontbreken NHG

In 2009 heeft een stel een stuk land gekocht. Op het stuk land wil het stel een woning laten bouwen. Bij de SNS Bank is een hypotheek van ongeveer 300.000 euro gesloten. De hypotheek is via een adviseur van Bos Advies gesloten. De SNS heeft aangegeven dat de klanten samen met de adviseur de offerte moeten bespreken, alvorens over te gaan tot ondertekening. In het ondertekende advies staat bij NHG ‘ja’ aangevinkt. In de offerte van de bank staat niets over het daadwerkelijk verlenen van NHG.

Na 4 jaar gaat het stel uit elkaar. Het huis is in 2015 verkocht voor een kleine 270.000 euro. Er blijft een schuld van 30.000 euro over. Het advieskantoor waar destijds de hypotheek is afgesloten is reeds ontbonden. Voor de restschuld van 30.000 euro wordt een beroep gedaan op het Waarborgfonds Eigen Woningen. Er was destijds geen NHG verstrekt. Het stel besluit naar de rechter te gaan.

Het stel stelt zich op het standpunt dat de restschuld in geval van de NHG zou zijn kwijtgescholden. De schade moet door de adviseur worden vergoed, vindt het stel. De adviseur heeft immers niet aan de orde gesteld dat een NHG niet van toepassing zou zijn. Naast de restschuld wordt ook 10.000 euro aan misgelopen rentekorting geclaimd. De rechtbank heeft de eis van het stel afgewezen. Ze gaan in hoger beroep.

Bos Advies heeft toegegeven dat zij een zorgplicht had. Het staat volgens het hof echter niet vast dat het adviesbureau de informatieplicht heeft geschonden. Het stel moet aantonen dat de adviseur niets heeft gezegd over de ontbrekende garantie. De adviseur stelt dat hij de voorwaarde van de bank wel heeft besproken, maar dit niet heeft vastgelegd. Het hof stelt dat het niet vast staat dat het stel de offerte niet hadden ondertekend wanneer zij bekend waren geweest met het ontbreken van de NHG. Het stel moet dit bewijzen, maar ook hier is geen bewijs voor ingebracht. Niet is gebleken dat het stel een andere bank had kunnen vinden die voor hetzelfde bedrag wel een NHG hadden gehanteerd.

De omissie kan niet worden aangetoond. Niet kan worden bewezen dat het stel elders een lening kon afsluiten waarbij wel een NHG van toepassing zou zijn geweest.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant