Uitspraak: Advocaat berispt vanwege handelwijze juridisch medewerker

Advocaat berispt vanwege handelwijze juridisch medewerker

Mevrouw A heeft een geschil. Zij gaat opzoek naar een advocaat. Via de radio heeft ze gehoord over het kantoor van advocaat X en ze besluit contact op te nemen.
Op haar contactaanvraag krijgt ze reactie van de heer M. Hij bedankt haar voor het vertrouwen in het kantoor en vraagt haar om verschillende stukken aan te leveren. Na het ontvangen van de stukken zal hij de haalbaarheid van de zaak beoordelen. Tevens laat hij weten namens haar een toevoeging aan te vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.
Maandenlang hoort zij niets over de voortgang van haar zaak. Ze heeft meerdere keren gebeld naar het kantoor maar werd niet verder geholpen. Daarnaast heeft mevrouw A contact opgenomen met de Raad voor Rechtsbijstand. Zij laten haar weten dat er geen toevoeging voor haar is aangevraagd.
Op 2 maart 2018 laat de heer M weten dat haar zaak in zijn optiek niet haalbaar is. Ten aanzien van de toevoeging laat hij weten dat hij deze in januari 2018 heeft aangevraagd. De aanvraag is wegens onbekende redenen niet doorgekomen bij de Raad voor Rechtsbijstand, aldus M. Het dossier wordt op verzoek van mevrouw A gesloten.

Interne klacht wordt gegrond verklaard

Een week later stuurt mevrouw A de heer M een brief waarover ze klaagt over de wijze waarop zij behandeld is. De heer M zet de brief door naar advocaat X die optreedt als klachtenfunctionaris. In reactie op de klacht laat advocaat X weten dat hij de klacht van mevrouw A gegrond verklaard. Hij is het er mee eens dat meneer M de zaak van mevrouw A op een onjuiste wijze heeft behandeld. X laat weten dat hij een gesprek heeft gehad met M en dat zij de bedrijfsvoering hebben aangepast. Hij sluit af met het aanbieden van zijn excuses.

Cliënte wordt niet serieus genomen en wordt niet netjes behandeld

Mevrouw A laat het er niet bij zitten en dient een klacht in bij de Raad van Discipline. In de klacht stelt A dat advocaat X tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Mevrouw A is maandenlang aan het lijntje gehouden door de heer M. Daarnaast is M zijn afspraken niet nagekomen en heeft hij mevrouw A niet serieus genomen en niet netjes behandeld.

Advocaat mag werkzaamheden laten uitvoeren door een juridisch medewerker

Bij de behandeling van de klacht gaat de Raad van Discipline eerst in op de functie van de heer M. Uit de feiten en de uitlatingen op de zitting blijkt dat zowel de heer M als advocaat X niet aan mevrouw hebben laten weten dat meneer M geen advocaat is.
In beginsel is het geen probleem wanneer een advocaat werkzaamheden laat uitvoeren door een medewerker van zijn kantoor. Het ligt dan wel in de lijn der verwachtingen dan de cliënt hiervan op de hoogte wordt gesteld. Dit om misverstanden te voorkomen.
De heer M verweert zich door te stellen dat hij zijn mail altijd heeft geëindigd met ‘jurist’. De Raad van Discipline is echter van oordeel dat dit voor een cliënt zoals mevrouw A te onduidelijk is. De term jurist kan verwarring veroorzaken over de vraag of iemand ook advocaat is.
Advocaat X verweert zich ook. Hij stelt dat er in de opdrachtbevestiging is vermeldt dat hij als advocaat optreedt maar dat hij werkzaamheden kan laten uitvoeren door zijn werknemers die geen advocaat zijn. De Raad van Discipline overweegt dat de opdrachtovereenkomst enkel van toepassing is indien er een advocaat-cliënt relatie tot stand is gekomen. Dit is hier niet het geval omdat er geen opdrachtbevestiging is verstuurd naar mevrouw A en er geen toevoeging is aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Advocaat verantwoordelijk voor handelingen van zijn juridisch medewerker

De Raad van Discipline houdt advocaat X verantwoordelijk voor zijn werknemers en dus ook de heer M. Advocaat X erkent dat hij onvoldoende toezicht heeft gehouden op de werkzaamheden van meneer M.
De Raad is van oordeel dat advocaat X tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Het valt hem te verwijten dat de heer M zijn afspraken niet is nagekomen. Daarnaast heeft het kantoor van X mevrouw A niet serieus genomen en niet netjes gehandeld door haar in de waan te laten dat M advocaat was. De klacht van mevrouw A is daarmee gegrond.
De Raad van Discipline is van oordeel dat een waarschuwing hier niet voldoende is en legt advocaat X een berisping op.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Raad van Discipline.

Zorgplicht Advocaten

Bent u wel benadeeld door een beroepsfout van uw advocaat of een andere (juridische) dienstverlener? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring in procedures over (beroeps)aansprakelijkheid.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant