Uitspraak: Advocaat doet ruim vier maanden niets betekenisvols voor zijn cliënt en wordt tuchtrechtelijk berispt

Klaagster komt via de Rechtswinkel Amsterdam uit bij verweerder. Ze ondervindt problemen met een matras dat zij bij Auping had gekocht. Op 7 december 2018 hebben klaagster en verweerder telefonisch contact met elkaar gehad. Klaagster heeft verweerder vervolgens haar dossier toegestuurd.

Op 16 december 2018 en 16 januari 2018 heeft klaagster verweerder per e-mail gevraagd naar de stand van zaken. Verweerder heeft op beide e-mails niet gereageerd. Op 23 januari 2019 heeft klaagster gebeld met het kantoor van verweerder en een boodschap achtergelaten. Verweerder heeft klaagster teruggebeld en haar gevraagd een week later nog eens te bellen. Op 29 januari 2019 heeft klaagster verweerder weer gebeld. Op 19 maart 2019 heeft klaagster telefonisch contact opgenomen met De Geschillencommissie met de vraag of op haar naam of die van verweerder een klacht was ingediend. Dat bleek niet het geval te zijn. Diezelfde dag heeft klaagster telefonisch contact opgenomen met het kantoor van verweerder en een boodschap achtergelaten.

Op 17 april 2019 heeft verweerder een voicemailbericht voor klaagster achtergelaten waarin hij haar heeft meegedeeld dat hij contact heeft gehad met Auping en dat een optie is om naar een winkel van Auping te gaan om verschillende matrassen te gaan testen. Bij e-mail van 22 april 2019 heeft klaagster verweerder onder meer geschreven dat zij niet begrijpt welke servicemonteur verweerder heeft gesproken en dat zij ook zijn plan niet begrijpt. Verweerder heeft hierop per e-mail gereageerd dat het zijn bedoeling is het matras om te ruilen. Klaagster steelt voor naar een andere beddenspeciaalzaak te gaan, zo geschiedde. Op 25 april 2019 treffen klaagster en verweerder elkaar in de beddenspeciaalzaak.

De klacht

Volgens klaagster heeft verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld doordat hij:

  • klaagster op geen enkele manier heeft geholpen, integendeel;
  • de kwestie niet aanhangig heeft gemaakt bij de geschillencommissie en sowieso niets heeft ondernomen;
  • niet heeft gereageerd op e-mailberichten van klaagster en toen zij hem hierover telefonisch benaderde haar te kennen heeft gegeven dat het wel goed zou komen;
  • geen enkele belofte is nagekomen.

De beoordeling

De verschillende klachtonderdelen komen er volgens de raad in de kern op neer dat klaagster verweerder verwijt dat hij niets, althans onvoldoende, voor haar heeft gedaan. De raad is van oordeel dat het verweerder tuchtrechtelijk te verwijten valt dat hij gedurende ruim vier maanden niets voor klaagster heeft gedaan, althans niets dat kenbaar betekenisvol is. Verweerder heeft klaagster zelfs geen opdrachtbevestiging gestuurd, noch haar een analyse van de zaak met daarbij een plan van aanpak gegeven. Een en ander had wel van een redelijk handelend en redelijk bekwaam advocaat mogen worden verwacht. Het valt verweerder volgens de raad daarnaast tuchtrechtelijk te verwijten dat hij niet heeft gereageerd op de hiervoor genoemde e-mailberichten van klaagster. Verweerder heeft ter zitting van de raad toegelicht dat hij niet goed wist wat hij met de zaak aan moest en de vinger niet achter het probleem kon krijgen. Indien dat het geval was dan had verweerder de opdracht aan klaagster terug moeten geven zodat zij een andere advocaat had kunnen zoeken om haar te helpen. Het had verder op de weg van verweerder gelegen om na ontvangst van het dossier van klaagster namens klaagster een klacht in te dienen bij de geschillencommissie. De conclusie is dat de klacht in alle onderdelen gegrond is.

De raad is van oordeel dat hetgeen verweerder wordt verweten niet licht kan worden opgevat: hij heeft gedurende ruim vier maanden niets, althans niets kenbaar betekenisvols, voor klaagster gedaan. De raad legt aan verweerder de maatregel van berisping op.

Lees hier de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u vragen hierover? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant