Uitspraak: Advocaat en cliënt beide verantwoordelijk voor mislukte emigratie

Advocaat en cliënt beide verantwoordelijk voor mislukte emigratie

Meneer X is eigenaar van bedrijf 1. Eind jaren negentig wil X zijn financiële belang in bedrijf 1 fiscaal voordelig overdragen aan zijn kinderen. Om advies in te winnen wendt hij zich tot advocatenkantoor Y. De advocaten van Y, een partner en een beginnend advocaat, adviseren X om naar Curaçao te verhuizen voor de periode van minimaal één jaar. Daar is de schenkingsbelasting een heel stuk lager. Meneer X en zijn vrouw emigreren naar Curaçao. Nadat hij daar ongeveer twee jaar heeft gewoond en een deel van zijn financiële belang in bedrijf 1 heeft overgedragen aan zijn kinderen, verhuisd hij met zijn vrouw terug naar Nederland.

Belastingdienst stelt dat meneer nooit is geëmigreerd

Eenmaal terug in Nederland klopt de Belastingdienst aan bij meneer X. Zij vorderen de niet betaalde successierechten over de overdracht van het belang in bedrijf 1. De Belastingdienst is van oordeel dat meneer X altijd een duurzame band met Nederland heeft gehouden. Zelfs al woonde meneer X met zijn vrouw in Curaçao. Dit standpunt wordt op verschillende wijze onderbouwd. X heeft onder meer zijn tandarts en huisarts in Nederland aangehouden. Daarnaast bleef hij algemeen directeur van het in Nederland gevestigde bedrijf 1 en kwam hij regelmatig in Nederland in de tijd dat hij in Curaçao ‘woonde’. Meneer X stapt naar de rechter en vordert vergoeding van zijn schade, bestaande uit diverse belastingaanslagen, door advocatenkantoor Y.

Rechter is van oordeel dat beide partijen steken hebben laten vallen

In het tussenvonnis van de Rechtbank Rotterdam oordeelt de rechtbank dat de schade die meneer X heeft geleden zowel aan hem als de advocaten te wijten zijn. Enerzijds is advocatenkantoor Y tekort gekomen in haar advisering. De advocaten en de belastingadviseurs hebben niet gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend belastingadviseur en advocaat betaamt. De rechter noemt hier ook dat advocatenkantoor Y een groot kantoor is waarvan verwacht mag worden dat deze een juist advies geeft.

De advocaten van advocatenkantoor Y zijn echter niet volledig aansprakelijk voor de schade die X heeft geleden. Meneer X heeft zelf ook bijgedragen aan de schade. X is in de emigratieperiode zijn eigen gang gegaan. Hierdoor heeft het advocatenkantoor niet tijdig kunnen bijsturen, aldus de rechtbank.

De rechter oordeelt dat meneer X 70% van de schade moet dragen. De overige 30% van de schade moet door advocatenkantoor Y worden gedragen. Hierbij merkt de rechtbank op dat de aansprakelijkheid van de betrokken advocaten zich beperkt tot de partner. De beginnend advocaat handelde in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van de partner. Hij heeft daarom niet verwijtbaar gehandeld tegenover meneer X.

Klik hier voor het volledige tussenvonnis van de Rechtbank Rotterdam

 

Zorgplicht Advocaten

Bent u ook benadeeld door een beroepsfout van uw advocaat of een andere (juridische) dienstverlener? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring in procedures over (beroeps)aansprakelijkheid.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant