Uitspraak: Advocaat handelt onrechtmatig jegens zijn cliënt bij beslaglegging

Advocaat handelt onrechtmatig jegens zijn cliënt bij beslaglegging

In 2015 wordt meneer X gedagvaard door bedrijf Y. Meneer X zou zijn facturen niet hebben betaald en bedrijf Y vordert betaling van een betaling van bijna €44.000. Als pressiemiddel laat Y beslag leggen op de woning van X. Deze woning heeft hij op dat moment net verkocht maar door het beslag kan hij de woning niet leveren. Om dit toch te kunnen doen betaald hij de vordering van Y, die heft na betaling het beslag op. Meneer X doet dit op advies van zijn advocaat.

Advocaat heeft niet alle mogelijkheden onderzocht om beslag op te heffen

Hoewel meneer X wel heeft betaald, laat hij de zaak niet rusten. Het geschil duurt voort en in 2017 wordt bedrijf Y door de Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot terugbetaling van de €44.000. Y laat niks van zich horen en een paar weken na de uitspraak van de rechter wordt het moederbedrijf van Y failliet verklaard. Meneer X is van mening dat het mede aan de schuld van zijn advocaat te wijten is dat hij het bedrag niet heeft teruggekregen. Dit onderbouwd hij door te stellen dat de advocaat in 2015 niet alle mogelijkheden heeft onderzocht om de beslaglegging op te heffen.

Cliënt moest zelf aan de slag gaan

De advocaat blijkt in 2015 met zijn cliënt, meneer X, te hebben afgesproken dat X eerst zelf contact op neemt met de bank om de mogelijkheden tot het opheffen van het beslag te onderzoeken. De rechter is van oordeel dat de advocaat hier de leiding had moeten nemen. Had hij hier niet de leiding genomen dan had hij op zijn minst beter moeten opletten hoe de gesprekken met de bank verliepen zodat hij indien nodig kon ingrijpen.

Daarnaast is de rechter van oordeel dat de advocaat ook zelf contact had kunnen opnemen met bedrijf Y. Hij had met het bedrijf in overleg moeten gaan over de vraag onder welke voorwaarden het beslag opgeheven kon worden. Dit deed de advocaat echter pas op het allerlaatste moment. Bedrijf Y wilde echter niet meer meewerken aan het opheffen van het beslag. De advocaat van X adviseerde hem daarom om het geld dan maar over te maken. Zo kon het beslag worden opgeheven.

Advocaat handelde niet als een redelijk bekwaam advocaat

De rechter is van oordeel dat het handelen van de advocaat een risico heeft opgeleverd voor zijn cliënt, meneer X. Dit was het risico dat X op een later moment het geld niet meer bij bedrijf Y kon terughalen. Volgens de rechter was dit een reëel risico dat zich uiteindelijk ook daadwerkelijk heeft verwezenlijkt. Concluderend stelt de rechter dat de advocaat niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelde advocaat verwacht mag worden.

Meneer X wordt in het gelijk gesteld en de rechter oordeelt dat de advocaat de schade van X volledige moet vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Rechtbank Rotterdam

 

Zorgplicht Advocaten

Bent u ook benadeeld door een beroepsfout van uw advocaat of een andere (juridische) dienstverlener? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring in procedures over (beroeps)aansprakelijkheid.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant