Uitspraak: Advocaat heeft niet naar behoren met zijn cliënt gecommuniceerd

Klager heeft zich in februari 2018 tot verweerder gewend voor rechtsbijstand in een geschil met de buren. Verweerder heeft klager geadviseerd om bewijs te verzamelen van de door klager en zijn echtgenote ervaren geluidsoverlast. Klager en zijn echtgenote hebben vervolgens bewijs verzameld in de vorm van audio-opnamen en geluidsmetingen. Per brief heeft verweerder vervolgens klagers buren gesommeerd om de geluidsoverlast te staken. Drie maanden later doet hij dit nogmaals.

In mei 2019 heeft verweerder klagers buren schriftelijk bericht dat zij kennelijk weer waren vervallen in hun oude gedrag, nu wederom sprake was van structurele geluidsoverlast. Verweerder heeft klagers buren opnieuw gesommeerd tot het staken van de geluidsoverlast. Op 5 juli 2019 heeft verweerder aan klager medegedeeld dat tot dagvaarding kon worden overgegaan. Twee maanden later heeft verweerder klager geadviseerd een second opinion te vragen aan een advocaat die beter thuis was in de materie.

Gedurende de periode dat klager door verweerder werd bijgestaan heeft klager 66 keer vergeefs telefonisch contact gezocht met verweerder, die aan de terugbelverzoeken van klager geen gevolg heeft gegeven.

De klacht

Verweerder heeft volgens klager tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld doordat hij:

  • niet naar behoren met klager heeft gecommuniceerd;
  • de belangen van klager niet naar behoren heeft behartigd door slechts vier brieven te schrijven, geen kort geding op te starten en verder niets voor klager te doen.

De beoordeling

De twee klachtonderdelen worden gezamenlijk behandeld. Verweerder heeft de klacht, dat hij niet naar behoren met klager heeft gecommuniceerd, onder verwijzing naar de door verweerder vervaardigde urenspecificatie weersproken. Klager gaf tijdens de zitting nogmaals aan dat hij verweerder 66 maal vergeefs heeft gebeld en dat verweerder niet terugbelde. De raad stelt op grond hiervan vast dat verweerder is tekortgeschoten in de communicatie met klager.

Klager verwijt verweerder voorts dat hij de belangen van klager niet naar behoren heeft behartigd door slechts vier brieven te schrijven, geen kort geding op te starten en verder niets voor klager te doen. Verweerder heeft gesteld dat hij aan klager heeft medegedeeld dat hij van mening was dat het aanhangig maken van een kort geding jegens de buren een geringe kans van slagen zou hebben, onder meer omdat controle op het naleven van een eventuele veroordeling vrijwel ondoenlijk is. Toch heeft verweerder klager gevraagd bewijsmaterialen te verzamelen. De raad acht goed voorstelbaar dat bij klager hierdoor de indruk is ontstaan dat jegens de buren een gerechtelijke procedure aanhangig zou worden gemaakt. Verweerder had dit duidelijk met klager moeten bespreken en schriftelijk vast moeten leggen. Dat verweerder het beweerdelijk door hem gegeven advies over de (on)mogelijkheden en kans van slagen schriftelijk heeft vastgelegd is niet gebleken. Dat niet kan worden vastgesteld wat is besproken over de te volgen strategie en de kans van slagen moet dan ook voor verweerders rekening komen. De raad is van oordeel dat verweerder klager veel te weinig heeft meegenomen in de strategie die hij kennelijk voor ogen had. De raad is van oordeel dat klager meer concrete actie van verweerder mocht verwachten dan het verzenden van een viertal brieven.

De raad is van oordeel dat verweerder niet naar behoren heeft gecommuniceerd met klager en niet heeft gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwame en redelijk handelende advocaat in de gegeven omstandigheden mocht worden verwacht. Beide klachtonderdelen zijn gegrond. Aan verweerder wordt maatregel van waarschuwing opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant