Uitspraak: Advocaat krijgt berisping vanwege staken werkzaamheden

Advocaat krijgt berisping vanwege staken werkzaamhedenMevrouw A is getrouwd met meneer B. In 2015 verbreekt mevrouw A de relatie en vraagt zij een scheiding aan. Vooruitlopend op de scheiding vraagt A een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank. In deze procedure wordt zij bijgestaan door advocaat X. In maart 2015 wijst de rechter het verzoek van mevrouw A toe. Daarmee verkrijgt zij recht op het gebruik van de woning in Portugal en partneralimentatie van €5.000,- per maand.

In april 2015 neemt advocaat Y de echtscheidingsprocedure over van advocaat X. Advocaat Y gaat aan het werk en stuurt verschillende facturen voor zijn werkzaamheden. Deze worden niet door mevrouw A betaald. Op 24 juli 2015 wordt mevrouw A door Y op de openstaande facturen gewezen. Vervolgens stuurt de financiële administratie van het advocatenkantoor van Y betalingsherinneringen op 31 juli, 13 augustus en 25 augustus. Zelfs na al deze herinneringen blijft er een betalingsachterstand. Dit is voor advocaat Y aanleiding om zijn werkzaamheden per 31 augustus 2015 op te schorten.

Op 2 oktober 2015 dient meneer B een verzoek in bij de rechtbank om de voorlopige voorziening van maart 2015 te wijzigen. Diezelfde dag laat advocaat Y dit aan mevrouw A weten. Een week later op 8 oktober ontvangt advocaat Y het verzoekschrift van meneer B. Hij stuurt het verzoekschrift door aan mevrouw A en vraagt naar haar reactie.

Op zijn verzoek krijgt advocaat Y geen reactie. Ook heeft mevrouw A heeft nog altijd haar betalingsachterstand niet weggewerkt. Y laat daarom op 23 oktober 2015 per e-mail weten dat hij zich zal onttrekken van de zaak. Hij heeft geen betalingen van mevrouw A ontvangen en daarnaast heeft hij onvoldoende stukken van haar ontvangen om de zaak voor te bereiden.

Op de zitting van 29 oktober 2015 verschijnt zowel mevrouw A als haar advocaat niet. Dit heeft als resultaat dat de voorlopige voorziening van maart 2015 wordt gewijzigd. Met deze wijziging komt het gebruik van de woning in Portugal toe aan meneer B. De partneralimentatie wordt op nihil gezet.

Mevrouw is in korte tijd verschillende keren verhuisd

Wanneer mevrouw A hoort dat advocaat Y niet op de zitting is verschenen dient zij een klacht in bij de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten. In deze klacht stelt zij dat advocaat Y tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Dit volgt volgens mevrouw A uit het feit dat Y niet heeft laten weten dat er op 29 oktober 2015 een zitting stond gepland. Daarnaast verwijt A advocaat Y dat hij niet op die zitting is verschenen en niet heeft laten weten dat hij zich heeft onttrokken aan de zaak. Doordat advocaat Y niet op de zitting is verschenen heeft mevrouw A schade opgelopen die zij van Y vergoedt wil krijgen.

Mevrouw A stelt in haar klacht dat zij in mei 2015 is verhuist van Portugal naar België. Haar nieuwe adres heeft zij doorgegeven aan advocaat Y. Vervolgens is zij op 11 september 2015 verhuisd naar Nederland. Ook deze adreswijziging heeft zij doorgegeven aan advocaat Y. Daarnaast laat zij weten dat zij niet altijd in staat is om te e-mailen. Vanwege de bedreiging door de haar man heeft zij niet altijd toegang tot een internetverbinding. Daarom verzoekt zij om het contact telefonisch te laten plaatsvinden. Zij heeft hiervoor twee telefoonnummers aan advocaat Y gegeven.

Advocaat heeft zich onttrokken na uitblijven reactie

Advocaat Y verweert zich tegen de klacht van mevrouw A. Hij heeft van mevrouw A vernomen dat zij rond juli 2015 de woning in Portugal heeft verlaten omdat zij op de vlucht was voor meneer B. Vanaf dat moment werd het contact met mevrouw A beperkter. Het contact is wel via e-mail blijven verlopen. Advocaat Y en zijn kantoor hebben ongeveer 20 e-mailberichten verstuurd en meerdere berichten van mevrouw A ontvangen via e-mail.

Op 8 oktober 2015 heeft advocaat Y het verzoekschrift van meneer B doorgestuurd aan mevrouw A. Hij heeft haar verzocht om commentaar te geven op de stukken. Nadat hij geen reactie heeft ontvangen heeft hij op 23 oktober laten weten dat hij zich van de zaak zou onttrekken.

Advocaat mocht het e-mailadres van mevrouw gebruiken

Voorafgaand aan de beoordeling van de klacht overweegt de Raad van Discipline dat advocaat Y het e-mailadres van mevrouw A mocht gebruiken. Op de door Y verstuurde e-mailberichten is verschillende keren door mevrouw A gereageerd. Advocaat Y mocht er daarom vanuit gaan dat zijn in oktober verzonden berichten mevrouw A zouden bereiken.

Mevrouw A is van mening dat advocaat Y in oktober 2015 haar niet enkel via e-mail op de hoogte mocht stellen over het door meneer B ingediend verzoek bij de rechtbank. Zij had Y expliciet gevraagd om niet via e-mail contact op te nemen. De Raad is van oordeel dat mevrouw A deze stelling onvoldoende heeft onderbouwd. Uit geen van de aangeleverde stukken blijkt dat mevrouw A dit verzoek aan advocaat Y heeft gedaan. De stelling van mevrouw A wordt verworpen.

Advocaat had mevrouw op de hoogte moeten stellen van de zittingsdatum

Vervolgens moet de Raad van Discipline de vraag beantwoorden of mevrouw A door advocaat Y op de hoogte is gesteld van de zitting van 29 oktober 2015. Advocaat Y stelt dat hij op 2 oktober 2015 telefonisch op de hoogte is gesteld van de zitting. Hij had ook mevrouw A van dit bericht op de hoogte moeten stellen. Dit heeft hij niet gedaan. Ook heeft Y in zijn bericht van 23 oktober 2015 de datum van de zitting niet vermeld. De Raad van Discipline komt daarom tot het oordeel dat advocaat Y mevrouw A niet op de hoogte heeft gesteld van de zitting die gepland stond op 29 oktober 2015. Dit onderdeel van de klacht is gegrond.

In beginsel is een advocaat vrij om zich te onttrekken aan een zaak

In het laatste onderdeel van haar klacht verwijt mevrouw A advocaat Y dat hij te kort voor de zitting zich heeft onttrokken aan de zaak en niet op de zitting is verschenen. Advocaat Y is van mening dat het hem vrij stond om zich te onttrekken aan de zaak.

De Raad van Discipline overweegt in de eerste plaats dat het een advocaat vrijstaat om zich te onttrekken van een zaak. In zoverre is de stelling van advocaat Y juist. Wanneer een advocaat zich onttrekt aan een zaak dient hij daarbij echter zorgvuldig te werk te gaan. De belangen van een cliënt mogen door een onttrekking niet onnodig geschaad worden. Naar het oordeel van de Raad is dat in dit geval wel gebeurt. De termijn tussen de onttrekking en de zitting was zo kort dat mevrouw A geen redelijke termijn heeft gehad om een nieuwe advocaat te zoeken. Van advocaat Y mocht verwacht worden dat hij de belangen van mevrouw A zou beschermen. Dit kon hij bijvoorbeeld doen door uitstel van de zitting aan te vragen.

Maatregel van berisping passend en gebonden

Door mevrouw A niet op de hoogte te stellen van de geplande zitting en zich kort voor de zitting te onttrekken aan de zaak heeft advocaat Y, naar het oordeel van de Raad van Discipline, tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. Gelet op de belangen die voor mevrouw A op het spel stonden heeft advocaat Y niet gehandeld zoals van een behoorlijk advocaat verwacht mag worden. Voor zijn handelwijze krijgt Y de maatregel van berisping opgelegd.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Raad van Discipline.

Zorgplicht Advocaten

Bent u van oordeel dat uw advocaat of de advocaat van de wederpartij tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant