Uitspraak: Advocaat heeft zich niet onwelwillend of onnodig grievend uitgelaten

Klaagster is een advocaat en stond mevrouw W bij tijdens een procedure over een paard. W was samen met AH ieder voor 50% eigenaar van het paard. W verzorgde het paard, trainde het paard en op wedstrijden uitbracht. AH betaalde een aantal kosten.

Klaagster heeft namens W in een kort geding AH vervangende rechterlijke toestemming gevraagd voor een operatie aan het rechtervoorbeen van het paard en betaling gevorderd van achterstallige stallingskosten. Namens W is in een bodemprocedure verdeling van het paard gevorderd. Daarbij heeft klaagster schadevergoeding gevorderd in verband met waardevermindering van het paard na een positieve buigproef. Verweerder staat AH in de procedure bij.

Verweerder heeft op 7 jul 2016 beslag tot afgifte gelegd op het paard en het paard in gerechtelijke bewaring laten nemen. Wederom is een buigproef gedaan, die negatief heeft uitgepakt. De voorzieningenrechter heeft de vordering van W tot opheffing van het beslag en de bewaring afgewezen. Een verslag hiervan is in een online krant geplaatst.

De klacht

Verweerder, zijnde een advocaat, zou tuchtrechtelijk hebben gehandeld (artikel 46 Advocatenwet). Verweerder zou onzorgvuldig hebben gehandeld door onmiddellijk na een vonnis van de voorzieningenrechter een derde te informeren over de uitkomst van het kort geding. Daarbij zou verweerder zich over klaagster hebben uitgelaten. Dit zou niet stroken met de gedragsregels.

De beoordeling

Het citaat in de online krant wijkt af van de bewoordingen die verweerder stelt te hebben gebruikt. De versie van verweerder is niet onnodig grievend tegenover klaagster. De tekst van de online krant kan niet aan verweerder worden toegeworpen. Indien de tekst wel overeenkomt met de bewoordingen dan is het niet klachtwaardig gezien klaagster een weerwoord heeft kunnen voeren. De klacht is ongegrond. Klaagster heeft hiertegen twee grieven aangevoerd. Klaagster vindt het onbegrijpelijk dat zij moet aantonen dat de versie van verweerder onjuist is. Verweerder wist dat het publiek op de hoogte was dat klaagster de advocaat van W was. Daarnaast zou van een dergelijk debat tussen partijen geen sprake zijn geweest.

Het is de taak van een advocaat om te streven naar een onderlinge verhouding die berust op welwillendheid en vertrouwen en dat hij/zij zich niet onnodig grievend uitlaat over een ander.

Het hof is van oordeel dat verweerder zich niet onwelwillend of onnodig grievend heeft uitgelaten over klaagster. Een advocaat heeft namelijk een grote vrijheid om te bepalen hoe hij de belangen van zijn cliënt op een gepaste manier behartigd.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een klacht over uw advocaat of twijfelt u of aan het advies van uw (voormalige) advocaat? Of heeft uw advocaat een processuele of een inhoudelijke fout gemaakt in een civiele procedure? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant