Uitspraak: Advocaat is niet onnodig grievend in conclusie van antwoord

Klaagster heeft een geschil met haar broer over de huur van bedrijfsruimte ten behoeve van haar acupunctuurpraktijk. Haar broer is eigenaar van het pand en klaagster huurster. De broer heeft de huur opgezegd, waarna klaagster een procedure aanhangig heeft gemaakt tegen haar broer. Verweerder staat de broer bij in de procedure en heeft namens de broer een conclusie van antwoord ingediend. Bij brief van 3 juni 2018 heeft klaagster bij de deken een klacht ingediend over verweerder.

De klacht

De klacht van klaagster is gebaseerd op de volgende verwijten:

  • Verweerder heeft zich in zijn conclusie van antwoord ongepast en onnodig grievend heeft uitgelaten over klaagster.
  • Verweerder heeft in zijn antwoord op de klacht stof opgewerpt en zich blind laat leiden door zijn cliënt.

Volgens klaagster insinueert verweerder ten onrechte dat klaagster op de dag dat de zitting plaatsvond, twee huisdieren van haar broer, een konijn en een kat, heeft vergiftigd. Verweerder schrijft weliswaar dat er geen hard bewijs is van de betrokkenheid van klaagster (en/of haar partner) bij de dood van de huisdieren, maar door deze passage op te nemen in de conclusie van antwoord, wordt klaagster in een kwaad daglicht gesteld. Daarnaast insinueert verweerder ten onrechte dat de echtgenoot van klaagster naar China zou zijn gevlucht omdat hij door klaagster is mishandeld. Voorts insinueert verweerder dat klaagster tijdens haar huwelijk een buitenechtelijke relatie had met haar overbuurman, een voormalige notaris, en al zwanger zou zijn geweest voordat zij was gescheiden van haar echtgenoot. Klaagster wordt hiermee in een kwaad daglicht gesteld. Dit is onnodig grievend en leugenachtig volgens klaagster.

De beoordeling

De voorzitter stelt voorop dat het gaat om het handelen van de advocaat van de wederpartij van klaagster. Verweerder geniet hierdoor een grote mate van vrijheid in zijn handelen. Deze vrijheid is niet onbeperkt en kan onder meer worden ingeperkt indien de advocaat zich onnodig grievend uitlaat over de wederpartij, Dingen benoemd waarvan hij weet of redelijkerwijs kan weten dat ze in strijd met de waarheid zijn of bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt de belangen van de wederpartij onnodig of onevenredig schaadt, zonder dat daarmee een redelijk doel wordt gediend.

De vraag is of verweerder zich onnodig grievend heeft uitgelaten in zijn conclusie van antwoord. Verweerder heeft de desbetreffende passages opgenomen in zijn conclusie van antwoord in de procedure, omdat zijn cliënt daar op stond. Naar het oordeel van de voorzitter is verweerder afgegaan op de informatie van zijn cliënt en heeft diens standpunt verwoord, wat hij in beginsel mag doen. Daarbij heeft verweerder uitdrukkelijk het voorbehoud heeft gemaakt dat er geen hard bewijs voor deze uitlatingen was en dat het om een verdenking ging. Ook is hij niet zonder meer afgegaan op wat zijn cliënt hem meedeelde, maar heeft zelf enig onderzoek gedaan naar de achtergronden van de zaak en verwijst naar onder meer getuigenverklaringen van de ouders van de ex-echtgenoot van klaagster, zijn cliënt en diens partner, waarin ernstige incidenten met klaagster worden beschreven. Daaruit bleek in ieder geval van ernstig verziekte verhoudingen. Hierdoor mocht verweerder op de informatie van zijn cliënt afgaan. Bovendien heeft verweerder uitvoerig betoogd dat de uitlating weliswaar een ernstige beschuldiging inhoudt, maar noodzakelijk was ter onderbouwing van zijn stellingen over de huuropzegging, die weer verband hield met de vele incidenten die zich in de jaren daarvoor hadden voorgedaan. De uitlating in de conclusie was dan ook niet onnodig grievend. Het eerste klachtonderdeel is dan ook kennelijk ongegrond.

Ten aanzien van het tweede klachtonderdeel heeft verweerder aangegeven dat hij de belangen van zijn cliënt behartigde. De voorzitter ziet daarin geen “blind volgen” van het standpunt van de cliënt van verweerder. Het tweede klachtonderdeel is dan ook kennelijk ongegrond.

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u vragen hierover? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant