Uitspraak: Advocaat wordt geschorst als gevolg van gevaar voor zorgvuldige praktijkvoering

Verweerder is verwikkeld in een aantal geschillen met de Belastingdienst. Het Openbaar Ministerie is overgegaan tot strafrechtelijke vervolging van verweerder. Hij wordt verdacht van belastingfraude. De deken heeft hierom een dekenbezwaar ingediend tegen verweerder.

De deken heeft verzocht om schorsing van verweerder op grond van artikel 60 AB van de Advocatenwet.

De deken heeft vernomen dat verweerder wordt verdacht van witwassen. Hoewel verweerder onschuldig wordt geacht te zijn, tot het tegendeel is bewezen, heeft de deken besloten nu al tot indiening van zijn verzoek over te gaan. De deken is van mening dat de uitkomst van de strafrechtelijke onderzoeken niet kan worden afgewacht.

De raad is van oordeel dat sprake is van een vermoeden van gedragingen van verweerder die het door artikel 46 van de Advocatenwet beschermde belang van zorgvuldige praktijkuitoefening schaden of dreigen te schaden. De raad wijst het verzoek van de deken daarom toe. Dat verweerder stelt geen belastingfraude te hebben gepleegd, neemt niet weg dat deze kwestie een bedreiging vormt voor de zorgvuldige praktijkvoering van verweerder. Daarnaast is tegen de praktijk van verweerder een faillissementsverzoek ingediend. Een faillissementsgrond kan – tenzij de advocaat gemotiveerd toelicht dat dit niet zo is – een gevaar opleveren voor de zorgvuldige praktijkvoering. Verweerder heeft nagelaten een dergelijk gemotiveerd verweer te geven. De raad gaat er dan ook vanuit dat de praktijkvoering wordt bedreigd door een mogelijk faillissement.

De raad is hierdoor van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat de zorgvuldige praktijkvoering van verweerder wordt bedreigd en dat er dus voldoende grond is voor toewijzing van het verzoek van de deken.

De raad ziet reden om een waarnemer voor de praktijk van verweerder aan te wijzen en schorst verweerder op grond van artikel 60ab van de Advocatenwet.

Lees hier de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Bent u benadeeld door een beroepsfout van uw advocaat of een andere (juridische) dienstverlener? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring in procedures over (beroeps)aansprakelijkheid.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant