Uitspraak: Advocaat krijgt berisping voor het inbrengen van foto’s van vertrouwelijke informatie als productie

Advocaat krijgt berisping voor het inbrengen van foto’s van vertrouwelijke informatie als productie

Mevrouw A en mevrouw B hebben een geschil. Zij krijgen allebei bijstand van een advocaat. Mevrouw A wordt bijgestaan door advocaat X. Mevrouw B wordt bijgestaan door advocaat Y.

Er wordt een kort geding procedure gestart door mevrouw B. De zitting staat gepland op maandag 27 maart 2017. De vrijdag ervoor, op 24 maart 2017, heeft advocaat Y nog een nadere productie ingebracht. De productie bestaat uit foto’s van een brief van advocaat X bestemd voor mevrouw A. In de brief staat een advies over het kort geding dat op 27 maart 2017 gepland staat.
De foto’s zijn door mevrouw B gemaakt en door haar overhandigd aan advocaat Y. Zij heeft de foto’s gemaakt na afloop van een bespreking op 28 november 2016 tussen A en B. Bij dit gesprek was ook meneer C aanwezig die namens mevrouw A deelnam aan het gesprek.

Advocaat en zijn cliënte dienen klacht in bij de Raad van Discipline

Advocaat X dient samen met mevrouw A een klacht in tegen advocaat Y bij de Raad van Discipline. De klacht houdt in dat Y tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld heeft door een vertrouwelijk advies van X aan mevrouw A als productie in te brengen in de procedure. In de klacht stellen X en A dat de brief in een ordner in de tas van de heer C zat en dat hij deze tas per ongeluk heeft achtergelaten na afloop van het gesprek. Advocaat Y en mevrouw B stellen dat de brief open en bloot op tafel is blijven liggen. B geeft aan dat zij de indruk had dat de brief bewust was achtergelaten om te imponeren en haar te ontmoedigen een procedure te starten.

Advocaat heeft veel vrijheid om de belangen van zijn cliënt te behartigen

De Raad van Discipline overweegt dat het hier gaat om een klacht over de handelwijze van een advocaat van de wederpartij. In beginsel heeft de advocaat van de wederpartij een grote vrijheid om de belangen van zijn cliënt te behartigen. Deze vrijheid mag niet worden beperkt ten gunste van de tegenpartij. Dit brengt mee dat een advocaat geen afweging hoeft te maken of het voordeel dat hij voor zijn cliënt behaalt met een bepaald middel, opweegt tegen het eventuele nadeel dat de wederpartij door gebruik van dat middel ondervindt. De enige beperking hierop is dat een advocaat geen middel mag gebruiken dat op zichzelf ongeoorloofd is of dat zonder enig voordeel voor zijn cliënt veel nadeel toebrengt aan de wederpartij.

Advocaat handelt niet zoals van een behoorlijk advocaat verwacht mag worden

Een van de kernwaarden van de advocatuur is de vertrouwelijkheid van informatie die een cliënt met zijn advocaat uitwisselt. Zonder deze vertrouwelijkheid kan een advocaat geen juridisch advies verstrekken. Het verstrekken van juridisch advies is een van de kerntaken van een advocaat. De Raad van Discipline stelt dat Y als advocaat deze kernwaarde als geen ander dient te kennen.

Gelet op de informatie die de brief bevatte had advocaat Y moeten weten dat het hier ging om uitwisseling van vertrouwelijke informatie tussen advocaat X en mevrouw A. Door de foto’s van deze brief in te brengen in een procedure heeft de advocaat niet gehandeld zoals van een behoorlijk advocaat verwacht mag worden.

Advocaat Y verweert zich door te stellen dat de brief open en bloot op tafel lag. De foto’s spreken dit echter tegen. Die bevestigen het verhaal van advocaat X en mevrouw A omdat de ordner waar de brief in zat duidelijk te zien is op de foto’s.

Raad van Discipline legt een berisping op

Op de zitting lijkt advocaat Y de onjuistheid van zijn handelswijze niet in te zien. Hij stelt dat het achteraf gezien beter was om eerst te overleggen met advocaat X. Daarnaast stelt hij dat het beter was geweest om een verklaring van zijn cliënte met de inhoud van de brief aan te leveren in plaats van de foto’s. De Raad van Discipline oordeelt dat uit de uitlatingen van Y blijkt dat hij nog steeds niet op de hoogte is van de kernwaarde van de advocatuur. Hier komt bij dat hij al eerder een waarschuwing heeft ontvangen. Dit leidt er toe dat de Raad van Discipline tot het oordeel komt dat het opleggen van een berisping een gepaste maatregel is.

 

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Raad van Discipline.

Zorgplicht Advocaten

Bent u van oordeel dat uw advocaat of de advocaat van de wederpartij tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld? Neem dan hier contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze gespecialiseerde advocaten hebben jarenlange ervaring in procedures over (beroeps)aansprakelijkheid.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant