Uitspraak: Advocaat verzuimt een schriftelijk advies op te stellen

Klaagster is in 2015 door E. gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank. E. vorderde betaling van een openstaande energierekening. Klaagster heeft zich tot verweerder gewend voor rechtsbijstand in deze procedure. In deze procedure heeft de rechtbank de vordering van E toegewezen. Verweerder heeft in opdracht van klaagster hoger beroep ingesteld tegen het vonnis en heeft klaagster hierin op bijgestaan.

Verweerder is per 14 februari 2018 op eigen verzoek geschrapt van het tableau. De behandeling van de zaak is toen overgedragen aan verweerders toenmalige kantoorgenoot mr. S.

De klacht

Verweerder wordt verweten tuchtrechtelijk verwijtbaar te hebben gehandeld doordat hij:

  • tegen klaagster heeft gezegd dat zij de zaak niet kon verliezen, maar vervolgens in eerste aanleg en in hoger beroep niet naar voren heeft gebracht dat klaagster niet hoefde te betalen aan E. omdat klaagster voor het geleverde gas al had betaald aan O.;
  • in eerste aanleg en in hoger beroep niet heeft aangevoerd dat E. de slimme meter verkeerd heeft uitgelezen;
  • klaagster niet heeft gewezen op de risico’s van het hoger beroep, waaronder het proceskostenrisico.

De beoordeling

De eerste twee klachtonderdelen hangen zodanig samen dat deze zich ontlenen voor gezamenlijke behandeling. Verweerder heeft betwist dat hij tegen klaagster heeft gezegd dat zij de zaak niet kon verliezen. Ook uit de stukken blijkt volgens de raad niet dat verweerder dergelijke uitlatingen heeft gedaan. Wanneer het woord van de een tegenover de ander staat en ook uit de stukken niet blijkt dat er tuchtrechtelijk verwijtbaar is gehandeld, kan een klacht niet gegrond verklaard worden. Het moet namelijk voldoende aannemelijk zijn dat het verweten handelen feitelijk heeft plaatsgevonden. Dat is niet het geval. Verweerder heeft verder gemotiveerd weersproken dat dat hij heeft nagelaten namens klaagster naar voren te brengen dat sprake was van een slimme meter en dat tweemaal voor dezelfde energie werd betaald. Uit de stukken blijkt ook dat verweerder de slimme meter in beide zittingen naar voren heeft gebracht. De eerste twee klachtonderdelen worden ongegrond verklaard.

De raad oordeelt ten aanzien van het derde klachtonderdeel dat de advocaat belangrijke afspraken en gezamenlijk genomen beslissingen over het al dan niet instellen van een rechtsmiddel schriftelijk dient te vast te leggen. Verweerder heeft dit niet gedaan. Hij heeft geen schriftelijk advies uitgebracht over de kansen en risico’s in een hoger beroep. Er kan dus niet worden vastgesteld dat verweerder een toereikend advies heeft gegeven, waardoor het derde klachtonderdeel gegrond verklaard dient te worden.

De klacht wordt gedeeltelijk gegrond verklaard. Aan verweerder wordt de maatregel van waarschuwing opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant