Uitspraak: Advocaat vroeg terecht Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging van zijn cliënt in te trekken

Op 14 maart 2019 heeft verweerder ten behoeve van klager een toevoeging aangevraagd. Nadat de Raad voor de Rechtsbijstand het eerste verzoek heeft afgewezen, werd deze na een peiljaarverlegging toch goedgekeurd.

Verweerder heeft op een gegeven moment de Raad voor de Rechtsbijstand verzocht de toevoeging te beëindigen op de grond dat klager onvoldoende medewerking verleent aan de behartiging van zijn zaak of omdat klager het niet eens is met de wijze van behandeling van de zaak.

Klager heeft verweerder laten weten dat hij de intrekking van de toevoeging onrechtmatig acht. Verweerder heeft aansprakelijkstelling afgewezen.

De klacht

Klager verwijt verweerder dat hij de ten behoeve van klager verleende toevoeging onrechtmatig heeft ingetrokken zonder lopende beroepen af te wachten.

De beoordeling

De raad stelt voorop dat een advocaat een ruime mate van vrijheid heeft bij zijn bijstand aan een cliënt. Als een advocaat meent dat hij zijn bijstand niet kan voortzetten omdat er onvoldoende sprake is van het noodzakelijke vertrouwen tussen advocaat en cliënt, heeft hij in beginsel de vrijheid om zich terug te trekken. De advocaat mag zich ook terugtrekken als zijn cliënt niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. Uit het klachtdossier blijkt dat klager niet voldeed aan zijn verplichting tot betaling van de eigen bijdrage. Klager heeft geen voorschot en eigen bijdrage betaald. Ook hield klager verweerder onvoldoende op de hoogte van de gang van zaken rondom zijn aanvraag voor bijzondere bijstand.

Naar het oordeel van de raad is het dan ook niet onbegrijpelijk dat verweerder heeft verzocht tot intrekking van de toevoeging en de opdracht heeft beëindigd. De voorzitter neemt hierbij in aanmerking dat verweerder onweersproken naar voren heeft gebracht dat klager opnieuw, voor dezelfde kwestie, een toevoeging kan aanvragen. De klacht wordt kennelijk ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant