Uitspraak: Advocaat wordt beschuldigd van discriminatie en machtsmisbruik

Klager was docent aan de Fontys Economische Hogeschool te Tilburg. Verweerster en mr. Van H hebben namens Fontys bij het UWV een ontslagaanvraag ingediend, nadat klager twee jaar arbeidsongeschikt was geweest. Fontys heeft het dienstverband met klager met toestemming van het UWV opgezegd tegen 1 mei 2019. Verweerster en mr. Van H hebben vervolgens namens Fontys een kortgedingprocedure tegen klager aanhangig gemaakt vanwege uitlatingen die klager over Fontys op het internet deed.

Op de zitting is een schikking getroffen. In deze schikking is afgesproken dat klager niet langer de naam van Fontys of haar werknemers noemt in zijn publicaties. Verder dienen zijn publicaties eerst aan Het college van bestuur worden voorgelegd. Volgens Fontys heeft klager meerdere keren de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst geschonden. Verweerster en mr. Van H hebben uiteindelijk een deurwaarder ingeschakeld om een bedrag van 2.000 euro aan verbeurde dwangsommen, als gevolg van deze schendingen, te innen.

De klacht

Klager verwijt verweerster het volgende:

 • Verweerster perkt het recht op vrijheid van meningsuiting van klager in.
 • Verweerster discrimineert klager.
 • Verweerster beoordeelt in tegenstelling tot voorheen de voorgenomen publicaties van klager niet meer.
 • Verweerster is niet deskundig.
 • Verweerster is niet onafhankelijk.
 • Verweerster maakt machtsmisbruik door over te gaan tot het incasseren van dwangsommen.

De beoordeling

De eerste drie klachtonderdelen worden gezamenlijk behandeld. Klager verwijt in deze klachtonderdelen dat verweerster zijn recht op vrijheid van meningsuiting inperkt doordat zij weigert de voorgenomen publicaties van klager te beoordelen en zich op het standpunt stelt dat klager eindverantwoordelijk voor zijn publicaties is. Verder verwijt klager verweerster dat sprake is van discriminatie omdat hij zich aan de vaststellingsovereenkomst moet houden en verweerster niet. Klager verwijt verweerster tot slot dat zij de voorgenomen publicaties van klager in tegenstelling tot voorheen niet meer beoordeelt. Verweerster stelt dat Fontys zich aan de vaststellingsovereenkomst houdt. Wanneer klager vindt dat afspraken niet worden nagekomen dient hij zich bij Fontys of de rechtbank te melden, zo stelt verweerster. De voorzitter gaat hier in mee, wanneer klager het niet eens is met de gang van zaken kan hij hier niet verweerster voor aanspreken, zij is namelijk geen partij in de vaststellingsovereenkomst. De eerste drie klachtonderdelen zijn ongegrond.

Het vierde klachtonderdeel ziet op het verwijt dat verweerster niet deskundig is omdat zij een overtreding van klager van de vaststellingsovereenkomst niet heeft opgemerkt en zij klager voorhoudt dat hij zelf verantwoordelijk is en blijft voor zijn publicaties op het internet. De voorzitter is van oordeel dat klager zelf verantwoordelijk is voor de publicaties die hij op het internet plaatst. Voor zover Fontys ten onrechte geen bezwaren heeft geuit over een voorgenomen publicatie van klager, kan dit verweerster niet tuchtrechtelijk verweten worden. Het vierde klachtonderdeel is ongegrond.

Het vijfde klachtonderdeel betreft het verwijt dat verweerster niet onafhankelijk is omdat zij meerdere keren door klager aangeleverde concept-publicaties niet of niet goed heeft beoordeeld en doordat zij haar collega mr. Van H ‘door dik en dun steunt’. Het eerste deel van de klacht is in het vierde klachtonderdeel behandeld. De voorzitter ziet met betrekking tot het ‘door dik en dun steunen’ van mr. Van H. niet in waarom dit tot klachtwaardig handelen zou leiden. Het vijfde klachtonderdeel is ongegrond.

Het zesde klachtonderdeel is ook ongegrond. Klager verwijt verweerster in dit klachtonderdeel dat zij gebruik maakt van machtsmisbruik door over te gaan tot het incasseren van dwangsommen. De voorzitter stelt vast dat verweerster in het belang van haar cliënte de deurwaarder ingeschakeld heeft om een bedrag van 2.000 euro te incasseren. Dit is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.

De klacht wordt in alle onderdelen ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant