Uitspraak: Geen hoger beroep mogelijk tegen beslissingen van de raad

De voorzitter van het hof heeft klager kennelijk niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep en daarom op die grond afgewezen. Het verzetschrift is mondeling door het hof behandeld op een openbare zitting. Geen van de partijen is verschenen. Het hof heeft gekeken naar de stukken die op ze zaak betrekking hebben.

Het hof heeft het volgende overwogen. Artikel 46h lid 4 van de Advocatenwet bepaalt dat tegen een beslissing van de raad waarbij het verzet tegen een beslissing van de voorzitter van de raad ongegrond of niet-ontvankelijk wordt verklaard, geen rechtsmiddel openstaat.

Aan klager komt dus niet de mogelijkheid toe om hoger beroep in te stellen, nu het gaat om een beslissing van de raad. De voorzitter van het hof is terecht tot het oordeel gekomen dat klager niet-ontvankelijk is voor het ingestelde beroep. Het verzet van klager dient ongegrond verklaard te worden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u een klacht over uw advocaat of twijfelt u of aan het advies van uw (voormalige) advocaat? Of heeft uw advocaat een processuele of een inhoudelijke fout gemaakt in een civiele procedure? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant