Uitspraak: Advocaat wordt voor de tweede keer tuchtrechtelijk veroordeeld

Klaagster heeft eerder een klacht ingediend tegen verweerder. Verweerder zou toen verzuimd hebben van grieven te dienen in een hoger beroep zaak. Deze klacht werd deels gegrond verklaard, verweerder werd een voorwaardelijke schorsing voor de duur van vier weken opgelegd. Vervolgens heeft klaagster verweerder aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Verweerder heeft hier niet op gereageerd. Op 23 mei 2018 heeft klaagster verweerder wederom aangeschreven. Op 30 mei 2018 heeft verweerder zijn verzekeraar door middel van een e-mail op de hoogte gesteld dat klaagster hem aansprakelijk heeft gesteld.

Op 27 september 2018 heeft verweerder aan klaagster het bericht gestuurd dat hij alle stukken aan zijn verzekeraar heeft gestuurd. Op 19 oktober 2018 ontving de advocaat van klaagster het bericht dat de verzekeraar de aansprakelijkstelling niet in behandeling heeft genomen, omdat verweerder de kwestie niet tijdig had gemeld bij zijn verzekeraar.

De klacht

Klaagster verwijt verweerder het volgende:

  • Verweerder heeft de aansprakelijkheidsstelling van klaagster niet tijdig bij zijn verzekeraar gemeld.
  • In de kwestie rond de aansprakelijkheid heeft verweerder niet (adequaat) gereageerd.
  • Verweerder heeft geen medewerking verleend aan verzoeken van zijn verzekeraar om de benodigde stukken aan te leveren.

Het verweer

Verweerder heeft erkend dat hij in de zaak van klaagster een beroepsfout heeft gemaakt. Hij heeft aangegeven dat het feit dat hij niet altijd snel heeft gereageerd te maken heeft met hem als persoon en niet met het feit dat het om de zaak van klaagster ging. Verweerder heeft wel degelijk de verzekeraar ingelicht over deze zaak. De verzekeraar heeft hem echter niet om dossierstukken gevraagd omdat de claim op formele gronden is afgewezen. Voorts heeft verweerder aangegeven dat het klaagster vrij stond om de verzekeraar of hem persoonlijk te dagvaarden.

De beoordeling

De klachtonderdelen worden gezamenlijk behandeld. De raad stelt vast dat er meer dan een half jaar verstreken is tussen de aansprakelijkheidstelling van 12 april 2018 en de eerste inhoudelijke stellingname door de verzekeraar van verweerder op 19 oktober 2018. Door meermalen niet tijdig te reageren op verzoeken van zowel klaagster als zijn verzekeraar is de afwikkeling van de vaststelling van aansprakelijkheid en schade vertraagd en heeft klaagster langer dan nodig in onzekerheid gezeten. De raad komt tot de conclusie dat verweerder jegens klaagster in zijn zorgplicht is tekortgeschoten en daarmee niet heeft gehandeld zoals een behoorlijk advocaat betaamt. De klacht wordt gegrond verklaard.

De maatregel

De raad acht de maatregel van waarschuwing passend en geboden.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant