Uitspraak: Appellant stelt accountant aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van advies

Appellant is boer en houdt zich, aanvankelijk als eenmanszaak, bezig met landbouw. Geïntimeerde is een accountants- en advieskantoor. Geïntimeerde heeft van 1988 tot 2016 werkzaamheden verricht voor appellant. Hij gaf onder andere advies aan

In opdracht van appellant heeft geïntimeerde de eenmanszaak ingebracht in een besloten vennootschap (hierna: BV). Op 9 november 2015 heeft appellant de samenwerking met geïntimeerde opgezegd en de overgang naar een ander accountantskantoor gemeld. Per januari 2016 wordt de onderneming geëxploiteerd als vennootschap onder firma, waarvan de BV vennoot wordt.

Op 9 juni 2017 heeft appellant geïntimideerde aansprakelijk gesteld voor schade als gevolg van onjuiste advisering met betrekking tot de oprichting van de BV. Geïntimideerde heeft de aansprakelijkheid afgewezen.

Accon heeft vervolgens een memo opgesteld over de advisering van geïntimideerde. Zij heeft geconcludeerd dat het op zijn minst merkwaardig is dat de BV is geadviseerd en dat appellant daardoor schade heeft geleden.

De rechtbank heeft de vordering afgewezen. Op de grond dat niet is komen vast te staan dat sprake is van een tekortkoming van geïntimeerde.

Het hoger beroep

Geïntimideerde voert dat partijen op 29 juli 2015 een bespreking hebben gehad waarbij door een medewerker van het kantoor is toegelicht dat de waardestijging van de grond onder de AB-claim valt. De agrariër wist dit al en dit is hem ook in 2009 verteld. Dossiers worden gedurende zeven jaar bewaard, zodat over de oprichting van de BV alleen nog enkele stukken voorhanden zijn. Door niet te reageren op de mededelingen van geïntimideerde over de AB-heffing heeft appellant volgens geïntimideerde het recht verwerkt om het kantoor daar medio 2017 alsnog op aan te spreken.

Het hof biedt geïntimideerde de mogelijkheid tot bewijslevering van het gesprek op 29 juli 2015, dit bewijs is immers nog niet geleverd. Wanneer geïntimideerde haar stelling over het gesprek kan bewijzen, slaagt het beroep op rechtsverwerking en zal de vordering van appellant afgewezen worden.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant