Uitspraak: Bank was verplicht de gegeven opdracht uit te voeren

Consument en zijn zus hebben in 2014 tezamen een bankrekening. Consument en zijn zus zijn ieder afzonderlijk bevoegd tot de bankrekening. In 2018 overlijdt de zus van consument. De echtgenoot van zus heeft door overlegging van een verklaring van erfrecht, gelden laten overboeken naar zijn bankrekening. Het gaat om een bedrag van 17.000 euro.

Consument was het niet eens met de handelswijze van de echtgenoot van zus. Consument eist dat de bank hem het bedrag dat is onttrokken moet vergoeden. De bank zou haar zorgplicht hebben geschonden. De bank heeft meegewerkt aan het leeghalen van de gezamenlijke bankrekening. Consument is als rekeninghouder en klant van de Bank niet geïnformeerd over de omstandigheid dat een ander dan de rekeninghouders zich toegang zou kunnen verschaffen tot de rekening. Ook heeft de bank consument niet gewaarschuwd op het moment dat de echtgenoot van zijn overleden zus de gelden wilde opnemen.

De bank geeft aan dat haar geen verwijt kan worden gemaakt. De bank heeft slechts uitvoering gegeven aan een wettelijk recht dat de tot de nalatenschap van de overleden mederekeninghouder gerechtigde heeft en dat volgens de overeenkomst betreffende de bankrekening beide rekeninghouders evenveel rechten hebben.

De bank voert aan dat er bij het aangaan van een gezamenlijke rekening geen verplichting op de bank rust om consument op alle risico’s te wijzen die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Het kan zo zijn dat de bank gehouden is de rekening te blokkeren. Er moet dan sprake zijn van concrete twijfels aan de legitimiteit van de verstrekte opdrachten en dat de bank weet dat de belangen van derden door de uit te voeren transacties worden geraakt.

De bank was niet op de hoogte van ‘alarmerende’ omstandigheden. De bank hoefde dan ook niet twijfelen aan de legitimiteit van de verstrekte opdrachten. Wie uiteindelijk recht heeft op het saldo van de rekening, moet tussen Consument en de erfgenamen van de zus onderling uitgemaakt worden. Hierin is het erfrecht of een eventueel testament leidend. De bank was verplicht de opdracht uit te voeren. De vordering is afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als gevolg van een fout van een dienstverlener of andere partij schade geleden? Heeft deze zijn of haar zorgplicht ten opzichte van u geschonden? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op met en van onze advocaten voor een oriënterend gesprek.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant