Uitspraak: Belastingadviseur moet uit eigen beweging advies geven over gevolgen die niet plaatsvinden

uitspraak belastingadviseur

Een Belgisch echtpaar heeft via certificaten een belang van 75% in een Nederlandse holding. Zij hebben drie kinderen. Zij willen graag hun vermogen gaan herstructureren om een pand dat ter beschikking is gesteld aan de holding te verplaatsen van box 1 naar box 3. Omdat zij daarnaast willen voorkomen dat een groot deel van de erfenis opgaat aan successierechten in België, benaderen zij in Nederland een belastingadviseur. Het echtpaar geeft aan dat zij nog wel de zeggenschap over het belang willen behouden tot aan hun overlijden. De belastingadviseur adviseert het echtpaar om de certificaten te schenken aan de kinderen, onder voorbehoud van het recht van vruchtgebruik. Met deze vorm van schenken kan het Belgische echtpaar voorkomen dat er in België successierechten betaald moeten worden. Echter door deze vorm van schenken blijft het echtpaar wel een aanmerkelijk belang houden. Het ter beschikking gestelde pand valt hiermee in box 1 en niet in box 3.

Gerechtshof: Onvoldoende bewijs dat opdracht ook inkomstenbelasting omvatte

Het echtpaar stelt dat de belastingadviseur zich niet aan de opdracht heeft gehouden. De adviseur had rekening moeten houden met gevolgen voor de inkomstenbelasting en dit heeft hij volgens het echtpaar niet gedaan. Het echtpaar stelt dat zij hierdoor belastingschade hebben geleden. Het echtpaar spant een rechtszaak aan en inmiddels heeft het Gerechtshof Den Bosch hier uitspraak over gedaan. Het Hof oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de opdracht van het echtpaar ook de inkomstenbelasting omvatte. Het schadeverzoek wordt door het Hof afgewezen.

Advocaat Generaal stelt dat er een zorgplicht rustte op de belastingadviseur

Het echtpaar gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op dit moment is er nog geen uitspraak van de Hoge Raad maar is er al wel een conclusie van de Advocaat-Generaal (A-G). De A-G stelt dat de adviseur een zorgplicht heeft jegens zijn cliënten. Dit houdt in dat de adviseur soms ook uit eigen beweging voor risico’s van zijn advies moet waarschuwen. Uit het verhaal van het echtpaar had de belastingadviseur duidelijk moeten opmaken dat het echtpaar er vanuit ging dat het na de schenking geen aanmerkelijk belang meer had. Belangrijke omstandigheid hiervoor is dat de belastingadviseur naar zijn advies heeft gehandeld. Hij heeft namelijk jarenlang de panden opgegeven in box 3 in plaats van in box 1. De A-G stelt dat het bespreken van de gevolgen van de schenking een onderdeel is van de zorgplicht. De belastingadviseur had dus uit eigen beweging het echtpaar moeten informeren over de aan de schenking verbonden gevolgen. De A-G stelt dat een belastingadviseur in veel gevallen niet op alle theoretische risico’s hoeft in te gaan maar dat het in deze zaak evident was dat de adviseur spontaan het echtpaar had moeten informeren over de gevolgen van de schenking voor de inkomstenbelasting. De A-G adviseert de Hoge Raad om de zaak te verwijzen.

Klik hier voor de conclusie van de Advocaat Generaal

Zorgplicht Advocaten

Heeft u ook een geschil met uw belastingadviseur? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of overige dienstverleners.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant