Uitspraak: Belastingadviseur te kwader trouw bij claimen aftrek, belastingplichtige moet navordering betalen

De belastingadviseur van een belastingplichtige heeft de aangifte IB/PVV voor 2015 gedaan. In de aangifte is een persoonsgebonden aftrek verwerkt onder “Uitgaven weekendbezoek ernstig gehandicapte kinderen”. De Belastingdienst heeft een navorderingsaanslag opgelegd waarin de persoonsgebonden aftrek niet is verwerkt.

In hoger beroep werd het geschil behandeld of de navordering terecht en juist was opgelegd. De vraag die daar een rol speelde was of de fiscus beschikte over een nieuw feit, waardoor de navordering kon worden opgelegd. De Belastingdienst voerde aan dat hiervan sprake was, nu sprake was van een geval als benoemd in artikel 16 eerste lid, van de AWR. De belastingplichtige of zijn adviseur zou te kwader trouw zijn geweest.

De adviseur zou vaker onterecht persoonsgebonden aftrekposten claimen. Het Hof heeft aangevoerd dat, ondanks de adviseur vaker ten onrechte aftrekposten claimt, niet kan worden geconcludeerd dat ook hier de adviseur te kwader trouw is geweest. Het geeft wel inzicht in de handelswijze van de adviseur. Dit neemt het Hof mee in de beoordeling of (voorwaardelijk) opzettelijk, onjuiste gegevens of inlichtingen zijn verstrekt.

De belastingplichtige voldoet niet aan de voorwaarden voor aftrek van kosten. De adviseur heeft ten onrechte de aftrek geclaimd. De adviseur heeft de kosten opgevoerd. Daarvoor is geen onderzoek gedaan of vastgesteld dat aan de voorwaarden van aftrek is voldaan. Door op deze manier te handelen, heeft de adviseur zich willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat te weinig belasting werd geheven. De kans is hiermee bewust aanvaard. De adviseur was te kwader trouw, wat toe te rekenen valt aan de belastingplichtige. Dat geen sprake is van te kwader trouw aan de zijde van de belastingplichtige maakt dit niet anders. De Belastingdienst heef terecht een navordering opgelegd. De fiscus wordt alsnog in het gelijk gesteld. Het gaat om een bedrag van ruim 1.100 euro dat aan de Belastingdienst moet worden betaald.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het handelen van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Natuurlijk is het ook mogelijk om door ons te worden teruggebeld.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant