Uitspraak: Beroep accountantskantoor op persoonlijke garantstelling gaat niet op

Het accountantskantoor heeft vanaf 2015 de financiële administratie en boekhouding voor de vennootschappen van Stijl verzorgd. X is bestuurder van die vennootschappen. Op enig moment heeft accountantskantoor via de e-mail met X afgesproken dat X garant staat voor betalingen van openstaande facturen. De vennootschappen gaan in februari 2017 failliet. Het accountantskantoor heeft de facturen bij de curator ingediend als vorderingen in het faillissement.

Het accountantskantoor heeft van X een bedrag van meer dan 20.000 euro gevorderd. Het gaat om een bedrag aan openstaande facturen inclusief wettelijke rente. X zou zich persoonlijk garant hebben gesteld. In reconventie heeft X een bedrag van 25.000 euro gevorderd. Dit zou schade zijn die hij heeft geleden doordat de gevoerde administratie van het accountantskantoor gebrekkig was. Daardoor zou een boedeltekort zijn ontstaan. X is hiervoor aansprakelijk gehouden door de curator wegens onbehoorlijk bestuur. X stelt dat de schade die hij heeft geleden bestaat uit de kosten voor een advocaat, een derde accountant en een getroffen schikking met de curator.

Beoordeling

De vordering van het accountantskantoor wordt afgewezen. Er is geen sprake van een geldige particuliere borgtocht (in de zin van artikel 7:857 BW), aangezien niet is voldaan aan de vormvereisten.

Het accountantskantoor heeft een beroep gedaan op de persoonlijke garantstelling. Dit beroep wordt afgewezen, omdat de garantstelling niet voldoet aan de vereisten van een particuliere borgtocht. Op het moment dat de garantstelling werd aangegaan stond het bedrag niet vast en werd ook geen maximumbedrag overeengekomen.

X heeft in reconventie een schadevergoeding gevorderd. Deze schadevergoeding wordt afgewezen. Er is niet voldaan aan de stelplicht. Er is geen ingebrekestelling en er is onvoldoende onderbouwt dat sprake is van een verband tussen de tekortkoming en de schade.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant