Uitspraak: Betrokkene krijgt als gevolg van dubbelrol doorhaling opgelegd

Deze uitspraak gaat over de dubbelrol van de accountant. Betrokkene is accountant en als partner verbonden aan het Accountantskantoor. Klaagster was in gemeenschap van goederen getrouwd met A, die alle aandelen hield in de Holding. Betrokkene verrichtte werkzaamheden voor de Holding en de familie in privé.

In 2012 is een STAK (stichting administratiekantoor) opgericht, de aandelen van de Holding gecertificeerd en een regeling getroffen voor het geval het echtpaar dan wel een van hen komt te overlijden. Op 1 december 2016 is A overleden. Klaagster, C, betrokkene en D hebben zitting genomen in het bestuur van de STAK. Klaagster heeft alle certificaten verkregen.

Vanaf begin 2019 is de verhouding tussen klaagster en de bestuurders van de STAK verslechterd. Klaagster heeft in april 2019 tevergeefs een voorstel tot decertificering gedaan. Klaagster heeft vervolgens een kort geding aangespannen tegen de STAK en de drie bestuurders waarbij decertificering van de aandelen in de Holding is gevorderd. Die vordering is afgewezen. Op 26 juli 2019 is klaagster door de STAK ontslagen als bestuurder van de Holding.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klaagster verwijt betrokkene het volgende:

  • betrokkene had de aanstelling als bestuurder van de STAK moeten weigeren;
  • betrokkene heeft geen juiste invulling gegeven aan zijn rol als bestuurder van de STAK, waaronder de benoeming en uitvoering van zijn rol als bestuurder van de Holding;
  • betrokkene heeft geweigerd om aan de klachten van klaagster tegemoet te komen.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1

Het feit dat betrokkene partner is bij het Accountantskantoor impliceert naar het oordeel van de Accountantskamer niet dat hij reeds daarom geen bestuursfunctie binnen de STAK mocht accepteren. De accountant die een bijzonder belang vertegenwoordigt dient echter wel maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat zijn objectiviteit niet wordt bedreigd.

Betrokkene heeft wel onder ogen gezien dat de aanvaarding van de bestuursfunctie een mogelijke bedreiging op zou kunnen leveren voor het zich houden aan het fundamentele beginsel van objectiviteit. Om deze reden heeft hij de accountants- en advieswerkzaamheden voor de STAK, de Holding en klaagster in privé overgedragen aan een collega binnen het Accountantskantoor. Volgens de Accountantskamer was dit echter niet genoeg. Er wordt dan ook geoordeeld dat betrokkene onvoldoende oog heeft gehad voor mogelijke bedreigingen. Betrokkene had namelijk een aparte opdrachtbevestiging moeten opstellen en de wijze van samenwerking binnen het Accountantskantoor moeten vaststellen. Het eerste klachtonderdeel wordt gegrond verklaard.

Klachtonderdeel 2

De Accountantskamer komt in dit klachtonderdeel tot het oordeel dat het tweede klachtonderdeel gedeeltelijk gegrond is. Onder andere omdat in de statuten is bepaald dat er een administratie dient te worden gevoerd, en dat het bestuur daarvoor verantwoordelijk is, stond het het bestuur niet vrij om anders te beslissen. Dit heeft zij wel gedaan en betrokkene heeft daarmee ingestemd.

Klachtonderdeel 3

Volgens klaagster begrijpen de bestuurders van de STAK, waaronder betrokkene, niet dat zij haar belangen als certificaathouder hebben te dienen. De Accountantskamer stelt vast dat klaagster haar betoog niet heeft onderbouwd. Het tweede klachtonderdeel is ongegrond.

De maatregel

Aan betrokkene wordt de maatregel van doorhaling voor de duur van drie maanden opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak over de dubbelrol van de accountant.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant