Uitspraak: Boekhouder Label Plus veroordeeld voor verduistering

Een voormalige boekhouder van het bedrijf Label Plus uit Enschede heeft zich schuldig gemaakt aan verduistering van ruim 1,2 miljoen euro. De boekhouder werkte sinds 2011 bij Label Plus en kreeg in 2013 een volledige volmacht om namens het bedrijf rechtshandelingen te verrichten. Vanaf 2014 tot 2021 boekte hij ongeveer 730.000 euro over van bedrijfsrekeningen naar eigen rekeningen en manipuleerde hij de boekhouding om deze onttrekkingen te verhullen. Ook deed hij foutieve btw-aangiften.

Contante opnames en twijfelachtige verklaring

Vanaf 2015 begon de boekhouder contante bedragen op te nemen. Tot mei 2021 ging het om een bedrag van 630.000 euro. Daarvan werd slechts 83.000 euro geadministreerd als rekening-courantvordering van Label Plus op de directie/holdingvennootschap. Een bedrag van bijna 550.000 euro verdween uit de boeken. Toen de FIOD in mei 2021 een inval deed bij Label Plus op verdenking van btw-fraude, werd de boekhouder op staande voet ontslagen. Het bedrijf eiste dat de boekhouder ruim 1,2 miljoen euro terugbetaalt.

Tijdens de rechtszaak kwam de boekhouder met een opmerkelijk verhaal. Hij had 730.000 euro naar privérekeningen overgemaakt zonder toestemming, maar van de half miljoen euro in contanten had hij geen cent zelf gehouden. De gepinde bedragen moest hij in een envelop steeds afgeven aan de directeur. Label Plus bestreed dit verhaal echter en de rechter vond het aannemelijk dat de boekhouder ook het halve miljoen in eigen zak had gestoken. Daarom moest de gedaagde financieel zelf aantonen dat hij het gepinde geld steeds cash in een envelop aan de directeur had afgegeven.

Rechter oordeelt

De rechter oordeelde dat de boekhouder schuldig was aan verduistering van 1,2 miljoen euro. Het bedrijf had bewezen dat de boekhouder 730.000 euro naar eigen rekening had overgeboekt. Hoewel Label Plus geen bewijs had geleverd dat de boekhouder ook het halve miljoen euro in contanten had verduisterd, vond de rechter dit wel aannemelijk gezien de ontvreemding van 730.000 euro. Daarom moest de boekhouder zelf aantonen dat hij het gepinde geld steeds aan de directeur had afgegeven, maar hij kon dit niet bewijzen.

Veroordeling en terugbetaling

De boekhouder is veroordeeld tot het terugbetalen van ruim 1,2 miljoen euro aan Label Plus. Daarnaast heeft de Accountantskamer besloten dat de boekhouder zijn werk als accountant gedurende één jaar niet mag uitvoeren. Dit omdat hij in staat was om rechtshandelingen namens het bedrijf uit te voeren. Hij heeft deze vertrouwenspositie echter misbruikt door aanzienlijke bedragen van de bedrijfsrekeningen over te boeken naar zijn eigen rekeningen en contant geld op te nemen. De boekhouder heeft bekend dat hij de bedragen naar zijn eigen rekening heeft overgemaakt, maar ontkende het contante geld te hebben gestolen en verklaarde dat hij dit aan de directeur had gegeven. Het bedrijf beweerde echter dat de boekhouder het geld voor zichzelf had gehouden.

Rechterlijke uitspraak

In januari 2022 diende het bedrijf Label Plus een zaak tegen de voormalige boekhouder bij de rechtbank. Het bedrijf eiste dat de boekhouder het gestolen bedrag van €1,2 miljoen aan hen zou terugbetalen. Het bedrijf beschuldigde de boekhouder van diefstal, maar de bewijslast lag bij hen. De boekhouder gaf toe dat hij €730.000 naar zijn eigen rekening had overgemaakt, maar beweerde dat hij het contante geld had uitgegeven aan de directeur. Label Plus betwistte deze bewering en de rechter moest een beslissing nemen.

Uitspraak van de rechter

De rechter oordeelde dat de boekhouder de vertrouwenspositie die hij had misbruikt, waardoor hij aanzienlijke bedragen van de bedrijfsrekeningen naar zijn eigen rekeningen had overgeboekt. De rechter achtte bewezen dat de boekhouder €730.000 naar zijn eigen rekening had overgemaakt. Over het contante geld van €500.000 was echter twijfel en Label Plus moest bewijzen dat de boekhouder het geld voor zichzelf had gehouden. De rechter oordeelde dat Label Plus niet voldoende bewijs had geleverd om aan te tonen dat de boekhouder het contante geld voor zichzelf had gehouden, maar hij vond wel dat het aannemelijk was dat de boekhouder het geld voor zichzelf had gehouden, omdat hij al €730.000 van het bedrijf had gestolen. Daarom legde de rechter de bewijslast bij de boekhouder en oordeelde dat hij moest bewijzen dat hij het contante geld aan de directeur had afgegeven. Omdat de boekhouder niet kon bewijzen dat hij het geld had gegeven, moest hij het gestolen bedrag van €1,2 miljoen aan Label Plus terugbetalen.

Conclusie

Het is van cruciaal belang dat bedrijven hun vertrouwenspersonen, zoals accountants en boekhouders, zorgvuldig selecteren en controleren. Dit is om te voorkomen dat deze personen hun vertrouwenspositie misbruiken om aanzienlijke bedragen van het bedrijf te stelen. Als bedrijven merken dat er sprake is van fraude, is het belangrijk dat zij zo snel mogelijk actie ondernemen en een grondig onderzoek uitvoeren om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

Het is begrijpelijk dat Label Plus zich genoodzaakt voelde om de ex-boekhouder aan te klagen voor het terugvorderen van het geld dat hij heeft gestolen. De rechter heeft de vordering van Label Plus toegewezen en de boekhouder moet het gestolen bedrag van ruim 1,2 miljoen euro terugbetalen. De uitspraak laat zien dat het belangrijk is om een goede interne controle te hebben om fraude en diefstal te voorkomen. Het bedrijf had in dit geval te maken met een vertrouwenspersoon die het bedrijf heeft benadeeld en uiteindelijk een enorme financiële schade heeft aangericht.

Daarnaast laat deze zaak zien dat het belangrijk is om als accountant duidelijk te communiceren over de rol die je inneemt in een bedrijf. In dit geval heeft de accountant volgens de Accountantskamer zijn rol niet duidelijk gemaakt. Hij had moeten uitleggen dat zijn rol als accountant in het bedrijf niet betekent dat hij verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en de interne controle. Een duidelijke communicatie over de rol van een accountant kan mogelijke misverstanden voorkomen en ervoor zorgen dat er geen onrealistische verwachtingen ontstaan.

Tot slot laat deze zaak zien dat een bedrijf zich moet wapenen tegen fraude en diefstal. Dit kan bijvoorbeeld door het opstellen van strikte interne procedures en controles, en door het aanstellen van meerdere personen voor belangrijke taken zoals het beheer van financiële middelen. Het is belangrijk dat een bedrijf alert blijft op mogelijke fraude, en bijvoorbeeld ook regelmatig een externe audit laat uitvoeren om mogelijke risico’s in kaart te brengen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant