Uitspraak: Boete voor EY Nederland vanwege overtreding Wwft

De accountants tak van EY Nederland, EY Accountants LLP, heeft van EY een boete van 240.000 euro ontvangen voor het overtreden van een voorschrift, gesteld bij artikel 16, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam op 15 december 2022. De boete is opgelegd omdat de accountants tak ervan wordt beschuldigd niet tijdig en niet volledig melding te hebben gemaakt van ongebruikelijke transacties bij een van haar cliënten.

Omstreden transacties

Het gaat om transacties die door de cliënt, en de bij haar betrokken entiteiten, zijn betaald aan een andere organisatie voor onder meer het verkrijgen van een 3G- en een 4G-licentie op de telecommarkt in Oezbekistan. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) hebben de accountants ervoor gezorgd dat de transacties aanvankelijk als niet-meld waardig werden aangemerkt, om zo mogelijk hun commerciële belangen niet te schaden. Hier werd door EY geen gehoor aan gegeven. Pas toen het hoofdpagina nieuws werd in de media en er vragen werden gesteld vanuit de FIOD en de SEC, deed de accountantsafdeling een summiere melding.

Strafrechtelijk onderzoek

Op 1 december 2016 is door het OM een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het niet naleven van de Wwft. Naar aanleiding van de deskundigenverslagen heeft de FIOD nog aanvullend onderzoek verricht. Uiteindelijk heeft het OM een onvoorwaardelijke geldboete van 243.000 euro geëist. De rechter heeft hier een boete van 240.000 euro van gemaakt.

Volgens de Officier van Justitie gaat het in dit geval om corruptie met een buitengewoon ontwrichtende werking in landen waar de instituties nog niet zo sterk zijn. Een tijdige melding had dit tegen kunnen gaan. Maar van een gerenommeerd kantoor als de accountants tak van EY Nederland had veel meer verwacht mogen worden, dan ze gedaan heeft. Het OM rekent EY dit in strafverzwarende zin aan.

Bestuurlijke boete

De boete van 240.000 euro die de accountants tak van EY Nederland heeft ontvangen, is het gevolg van het niet tijdig en niet volledig melden van ongebruikelijke transacties bij een van haar cliënten. Het OM heeft de boetecategorie verhoogd vanwege het systematisch ontwijk- wegkijk- en uitstelgedrag van werknemers op senior niveau bij de accountants tak van EY Nederland. Hiermee heeft het OM duidelijk gemaakt dat corruptiepraktijken niet getolereerd worden en dat er van een gerenommeerd kantoor EY Nederland meer verwacht mocht worden.

Lees de volledige uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant