Uitspraak: CBb oordeelt anders over aanvullingen bestuursverslag dan Accountantskamer

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft in hoger beroep een berisping van de Accountantskamer tegen een registeraccountant (RA) verworpen. Het CBb is van mening dat de aanvullingen op de jaarrekening voldoende informatie bevatten over de financiële gevolgen van een activa-passivatransactie. Ook is het CBb van mening dat er voldoende onderzoek is gedaan naar de naleving van titel 9 van boek 2 BW met betrekking tot het bestuursverslag.

Afhandeling aandeelhouderschap

Een BV had een conflict met een NV die in 2019 in handen kwam van een buitenlandse onderneming. Het geschil draaide om de afhandeling van het aandeelhouderschap. De voormalige aandeelhouder claimde een winstaandeel van € 348.716 bij het gerechtshof Amsterdam.

De RA had de jaarrekening van de NV voor 2018 gecontroleerd en daarbij een goedkeurende verklaring afgegeven. De voormalige aandeelhouder was het daar niet mee eens. Het bestuursverslag vermeldde niet de reden voor de overdracht van activiteiten aan het buitenlandse bedrijf. Ook ontbrak er een mededeling over de toekomst. Na dreigen met een tuchtklacht stemde de RA in met aanvullingen op het jaarverslag. De aanvullingen gaven aan dat de overname was ingegeven door efficiëntie en dat er nog geen besluit was genomen over de toekomst van de vennootschap.

Aanvullingen onvoldoende, maar geen aanpassingen

De klagende partij vond dat de aanvulling onvoldoende was, maar wilde geen verdere aanpassingen. Er volgde een klacht bij de Accountantskamer, waarin onder andere werd gesteld dat de RA de jaarrekening niet had mogen goedkeuren zonder vermelding van de redenen voor de activa-passivatransactie, de overnameprijs en de financiële gevolgen van de transactie. Ook ontbrak een verklaring over de toekomst. Tot slot was de mededeling dat alle activa en passiva waren overgenomen onjuist. Er was namelijk geen toestemming voor schuldoverneming.

De Accountantskamer oordeelde dat de RA tekort was geschoten. De financiële gevolgen van de overname en de toekomst van het bedrijf waren onvoldoende duidelijk in de jaarrekening. Hier kunt u de volledige uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Voldoende aanvullingen in bestuursverslag

In hoger beroep werd dit oordeel verworpen. Het CBb oordeelde dat er geen sprake was van tegenstrijdige informatie die verder onderzocht had moeten worden door de accountant. Ook vond het CBb dat de financiële gevolgen van de activa-passivatransactie voldoende waren vermeld in de aanvullingen op de jaarrekening. Het CBb oordeelde verder dat de RA voldoende had onderzocht of het bestuursverslag voldeed aan de wettelijke eisen en dat hij niet in strijd had gehandeld met de relevante standaarden.

Het hoger beroep werd gegrond verklaard en de klacht tegen de RA werd volledig ongegrond verklaard door het CBb.

Hier kunt u de gehele uitspraak van het CBb lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant en notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer en het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant