Uitspraak: Commissie acht de klacht niet-behandelaar

Consument heeft via een tussenpersoon bij de bank een Vliegwielovereenkomst gesloten op 19 april 2000. De overeenkomst heeft een looptijd 15 jaar. De bank heeft in 2005 contact opgenomen met consument over de Duisenberg-regeling. Daarbij heeft de bank aangegeven dat zij haar cliënten graag tegemoet wil komen. Daarom heeft zij aansluiting gezocht bij de Duisenberg-regeling. Daarbij heeft de bank de mogelijkheid geboden om de overeenkomst tegen speciale voorwaarden te doen eindigen. Consument wilde hier geen gebruik van maken. In 2007 en 2008 is een soortgelijk aanbod gedaan. Ook daarvan wilde consument geen gebruik maken.

De bank heeft op 15 november 2012 aan consument een brief gestuurd waarin wederom de consument de mogelijkheid heeft geboden om de overeenkomst te beëindigen. De consument zou dan van de bank ongeveer 1000 euro ontvangen. De consument heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Consument heeft op 27 februari 2019 een klacht ingediend bij de bank over de overeenkomst. De bank heeft de andere dag hierop gereageerd. Consument vordert een schadevergoeding van ruim 11.000 euro, wegens schending van de bijzondere zorgplicht van de bank.

De consument had destijds via een tussenpersoon de overeenkomst gesloten. Die tussenpersoon had daarvoor niet de juiste vergunning. De bank kon hiervan op de hoogte zijn dan wel moest zijn. De bank stelt dat de consument niet kan klagen en daardoor de klacht niet-behandelbaar is.

De commissie heeft gesteld dat consument niet kan klagen, nu de overeenkomst is beëindigd en daarmee aan de bank finale kwijting is verleend. Door ondertekening heeft consument de regeling aanvaard. Daarnaast had de bank al meermaals de consument een dergelijk aanbod gedaan.

De commissie is van oordeel dat de regeling moet worden gezien als een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW, in het kader waarvan partijen elkaar over en weer finale kwijting hebben verleend. Consument heeft afstand gedaan van haar recht om te klagen over de overeenkomst. De Commissie verklaart de klacht van Consument niet-behandelbaar.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als gevolg van een fout van een dienstverlener of andere partij schade geleden? Heeft deze zijn of haar zorgplicht ten opzichte van u geschonden? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op met en van onze advocaten voor een oriënterend gesprek.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant