Uitspraak: IJzere termijn voor indienen klacht bij Kifid

Consument heeft via een tussenpersoon bij de bank twee effectenleaseovereenkomsten gesloten. 12 jaar later heeft de consument een klacht ingediend tegen de bank. Consument heeft daarbij de bank gevraagd om een redelijke tegemoetkoming. De bank heeft het verzoek om compensatie van de hand gewezen. Daarbij is verwezen naar de coulanceregeling. Vervolgens is de bank per e-mail gewezen op de arresten die de Hoge Raad heeft gewezen.

Consument heeft bij het Kifid een klacht ingediend. Uit de bijgevoegde stukken bleek niet of de klachtprocedure bij de bank was afgerond. De commissie heeft de bank de gelegenheid geboden om alsnog op de klacht te reageren. Op 24 november 2017 reageerde de bank inhoudelijk op de klacht.

Op 2 december 2017 blijkt dat het dossier bij het Kifid automatisch is gesloten. Dit komt omdat het dossier acht weken lang inactief was. Er dient een nieuwe klacht aangemaakt te worden. Op 27 februari 2019 is wederom bij de bank een klacht ingediend. Diezelfde dag heeft de bank laten weten geen reden te zien om opnieuw op de klacht te reageren.

Op 23 april 2019 is een nieuwe klacht bij het Kifid ingediend. Consument vordert een bedrag van ongeveer 50.000 euro van de bank alsmede wettelijke rente. De bank zou namelijk zijn bijzondere zorgplicht hebben geschonden. De overeenkomsten zijn tot stand gekomen met tussenkomst van een tussenpersoon. De tussenpersoon heeft advies gegeven, maar had niet de juiste vergunning hiervoor. De bank was hiervan op de hoogte/ kon hiervan op de hoogte zijn.

De bank trekt in twijfel of consument de klacht wel tijdig heeft ingediend. In 2013 had de bank immers een definitief standpunt ingenomen met betrekking tot de klacht van consument. Bij dit standpunt is niet gewezen op de mogelijkheid om de klacht aan het Kifid voor te leggen. Consument diende dus binnen een redelijke termijn haar klacht voor te leggen. Daarbij is het uitgangspunt dat één jaar een redelijke termijn is.

Omdat consument pas in 2019 de klacht heeft ingediend, is dit niet tijdig. Het feit fat de bank ook in 2017 heeft gereageerd op de klacht doet daar niets aan af. Het Kifid kan de klacht niet in behandeling nemen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als gevolg van een fout van een dienstverlener of andere partij schade geleden? Heeft deze zijn of haar zorgplicht ten opzichte van u geschonden? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op met en van onze advocaten voor een oriënterend gesprek.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant