Uitspraak: Consument krijgt iDEAL transacties van ruim 37.000 euro niet van de bank vergoed

Consument heeft een betaalrekening bij de bank. Consument heeft in de periode 25 juni en 10 juli 2018 meerdere iDEAL transacties verricht. De transacties betreffen een inleg op een internationaal investeringsplatform (UFX). Het gaat om een bedrag van 37.919,03 euro.

Consument heeft op 20 augustus 2019 de bank verzocht om het bedrag te vergoeden. De bank heeft dit geweigerd. Partijen zijn niet tot een oplossing van een geschil gekomen. Consument heeft een klacht bij het Kifid ingediend. UFX heeft op 9 februari 2020 aan consument bericht een bedrag van 15.000 USD te vergoeden.

Consument vordert in de procedure bij het Kifid dat de bank de schade van 37.919,03 euro moet vergoeden. Later in de procedure vraagt consument een vermindering van het bedrag voor, naar 30.000 euro. Consument meent dat de bank haar verplichtingen heeft geschonden. Hieraan legt consument het volgende ten grondslag:

  • Consument was in de veronderstelling in een veilige en professionele partij te hebben geïnvesteerd. Zij is echter slachtoffer geworden van fraude waardoor ze haar inleg heeft verloren.
  • UFX.com staat in Australië, Canada en de EU bekend als een frauduleuze maatschappij, zodat de Bank de transacties naar deze maatschappij niet had mogen bewerkstelligen en Consument bovendien had moeten waarschuwen;
  • Door Consument niet te waarschuwen en de transactie uit te voeren heeft de Bank haar verplichtingen op grond van regelgeving van de Prudential Regulation Authority van de Bank of England en het internationale SWIFT netwerk geschonden. Zij heeft de waarschuwingen van verschillende internationale instanties belast met financieel toezicht genegeerd.

De bank heeft verweer gevoerd. Zij stelt dat alle gegeven transacties zijn uitgevoerd conform opdracht van consument. Op grond van artikel 7:533 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek is de Bank verplicht gevolg te geven aan een ten laste van haar rekeninghouder gegeven betaalopdracht.

De wettelijke zorgplicht strekt niet zo ver dat de bank aansprakelijk kan worden gehouden voor een toerekenbare tekortkoming of fraude door een derde partij, als hiervan al sprake is.

Niet is vast komen te staan dat de bank bekend was met de slechte reputatie van UFX. De bank had bovendien niet op de hoogte kunnen zijn van de intentie van Consument om te gaan beleggen. Van een uitzonderlijk geval is daarom niet gebleken.

Niet is vast komen te staan dat de bank de op haar rustende (zorg)verplichtingen heeft geschonden. De vordering van consument wordt afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als gevolg van een fout van een dienstverlener of andere partij schade geleden? Heeft deze zijn of haar zorgplicht ten opzichte van u geschonden? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. Neem vrijblijvend contact op met en van onze advocaten voor een oriënterend gesprek.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant