Uitspraak: De geheimhoudingsplicht van notarissen bij een verzoek om informatie

Klagers hebben verzocht om informatie over een registratie van ontslag en benoeming van bestuurders, die is gedaan door een kandidaat-notaris in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De notarissen hebben geweigerd om de gevraagde informatie te verstrekken en hebben zich beroepen op hun geheimhoudingsplicht.

Achtergrond van de registratie

De kandidaat-notaris heeft in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel een registratie gedaan van het ontslag van twee bestuurders en de benoeming van twee nieuwe bestuurders. Klagers hebben verzocht om meer informatie over de achtergrond van deze registratie. De notarissen hebben geweigerd om deze informatie te verstrekken en hebben zich hierbij beroepen op hun geheimhoudingsplicht. Volgens de notarissen heeft de kandidaat-notaris de registratie uitgevoerd op basis van een ontvangen aandeelhoudersbesluit, raadpleging van de statuten en ontvangen datacards. Verificatie heeft plaatsgevonden op basis van communicatie en contacten met de opdrachtgever. De notarissen stellen dat zij niet meer informatie kunnen delen vanwege de geheimhoudingsplicht.

Klacht(en) gericht op de geheimhoudingsplicht

De klagers zijn van mening dat de notarissen zich onterecht achter hun geheimhoudingsplicht verschuilen en dat zij meer informatie hadden moeten verstrekken over de communicatie met de opdrachtgever en de grondslag van de registratie. De kamer stelt echter dat het niet haar taak is om de zorgvuldigheid van de werkwijze van de notarissen te beoordelen in deze zaak. De klachten richten zich uitsluitend op het beroep van de notarissen op de geheimhoudingsplicht.

De geheimhoudingsplicht van notarissen

De notarissen hebben toegelicht dat zij zich vanwege hun geheimhoudingsplicht niet vrij voelen om nadere opheldering te geven over hun communicatie met de opdrachtgever. De geheimhoudingsplicht is een belangrijk beginsel in het notariaat en heeft als doel om vertrouwelijkheid te waarborgen en de belangen van de cliënten te beschermen. De notarissen stellen dat zij voldoende inzicht hebben gegeven in hun werkwijze bij de registratie, maar dat zij niet meer informatie kunnen delen vanwege de geheimhoudingsplicht.

Beslissing van de kamer

De kamer heeft geoordeeld dat de klacht(en) ongegrond zijn. De kamer is van mening dat de notarissen voldoende hebben toegelicht dat het hen vanwege hun geheimhoudingsplicht niet is toegestaan om nadere opheldering te geven over hun communicatie met de opdrachtgever. Hoewel klagers mogelijk behoefte hebben aan meer informatie, wegen de belangen van vertrouwelijkheid en geheimhouding zwaarder in dit geval.

De klachtzaak over het verstrekken van informatie door notarissen werpt belangrijke vragen op over de geheimhoudingsplicht van notarissen en het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Hoewel klagers van mening waren dat de notarissen meer informatie hadden moeten verstrekken, heeft de kamer geoordeeld dat de notarissen voldoende hebben aangetoond dat zij zich beroepen op hun geheimhoudingsplicht.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een notaris, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een notaris en accountant Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Kamer voor het Notariaat en het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant