Uitspraak: De gevolgen van het niet naleven van gedrags- en beroepsregels voor een accountant

In een recente uitspraak heeft de Accountantskamer een accountant berispt vanwege het niet naleven van de gedrags- en beroepsregels. Deze zaak draaide om een financieel onderzoek naar een digitaal handelsplatform, waarbij de accountant onrechtmatige transacties had geconstateerd. De betreffende accountant heeft echter nagelaten om zorgvuldig te handelen, het beginsel van hoor en wederhoor toe te passen en zijn objectiviteit te waarborgen. Dit leidde tot ernstige consequenties voor zijn carrière als accountant.

De zaak in het kort

De zaak begon met een onderzoek naar financiële transacties van klagers, bestuurders van een digitaal handelsplatform, over een periode van enkele jaren. De accountant bracht een rapport uit waarin hij concludeerde dat er sprake was van onrechtmatige betalingen aan de klagers. Echter, dit rapport bleek niet op een deugdelijke grondslag te berusten, omdat de accountant geen hoor en wederhoor had toegepast, terwijl het rapport als een persoonsgericht onderzoek gekwalificeerd kon worden.

Schending van gedrags- en beroepsregels

De Accountantskamer heeft geoordeeld dat de accountant verschillende gedrags- en beroepsregels heeft geschonden. Allereerst heeft hij nagelaten om het beginsel van hoor en wederhoor toe te passen, waardoor het rapport geen deugdelijke grondslag had. Daarnaast heeft de accountant NBA-Handreiking 1127 niet nageleefd, wat van toepassing was op het onderzoek gezien het geschil tussen de klagers en het handelsplatform. Hierdoor ontbraken essentiële elementen in het rapport, zoals vermelding van het standpunt van klagers en de betrouwbaarheid van de informatie.

Gevolgen voor de accountant

De gevolgen voor de accountant waren ingrijpend. De Accountantskamer legde hem de maatregel op van tijdelijke doorhaling voor de duur van drie maanden. Dit betekent dat hij voorlopig niet als accountant kon blijven functioneren en dat zijn reputatie ernstig beschadigd is. Daarnaast moet hij het griffierecht van klagers vergoeden.

Zorgplicht Advocaten

Deze zaak toont aan hoe belangrijk het is voor accountants om zich strikt aan de gedrags- en beroepsregels te houden. Het niet naleven van deze regels kan niet alleen leiden tot ernstige consequenties voor de carrière van een accountant, maar ook tot aanzienlijke schade voor de betrokken partijen.

Heeft u een geschil met een accountant of heeft u juridische vragen over financieel recht? Onze advocaten van Financieel Recht Advocaten staan voor u klaar om u bij te staan en te adviseren. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant