Uitspraak: De rol van een AA-accountant bij bedrijfsovername en meldingsplicht

In een recente tuchtrechtzaak stond de rol van een AA-accountant centraal in het licht van een bedrijfsovername en meldingsplicht. De zaak draait om een overgenomen bedrijf waarbij na de overname financiële problemen ontstonden. De boekhouder van het overgenomen bedrijf trok aan de bel, maar de AA-accountant kreeg kritiek over zijn handelen. We bespreken de kernpunten van deze zaak en de uitspraak van de Accountantskamer.

Onvoldoende Toezicht

Het eerste klachtonderdeel draait om de bewering dat de AA-accountant onvoldoende toezicht heeft gehouden op het handelen van de kopende partij na de bedrijfsovername. De AA-accountant had de opdracht om de jaarrekening van het overgenomen bedrijf samen te stellen vanaf boekjaar 2019. Tijdens de zitting werd echter duidelijk dat zijn opdracht was beëindigd na de overname, en dat er geen lopende samenstelopdracht meer was voor het boekjaar 2022. De Accountantskamer verklaarde dit klachtonderdeel ongegrond.

Handelen na melding boekhouder

Het tweede klachtonderdeel draait om het handelen van de AA-accountant na de melding van de boekhouder op 29 juli 2022 over financiële onttrekkingen na de overname. De Accountantskamer oordeelde dat de AA-accountant adequaat heeft gereageerd op dit signaal. Hij zag het als een ‘rode vlag’ en heeft de melding onderzocht volgens de voorgeschreven stappen van NV NOCLAR. De accountant heeft zijn bevindingen gedocumenteerd en de melding intern gemeld bij de compliance officer. Na gesprekken concludeerde hij dat er geen relevante niet-naleving van wet- en regelgeving was. Dit klachtonderdeel werd eveneens ongegrond verklaard.

Meldingsplicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

De boekhouder betoogde dat de AA-accountant melding had moeten maken bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) op basis van de Wwft. De Accountantskamer stelde echter vast dat individuele beroepsbeoefenaren deze meldplicht niet hebben, en dat het de AA-accountant dus niet tuchtrechtelijk verweten kan worden dat hij geen melding bij de FIU heeft gedaan. Dit klachtonderdeel werd ook ongegrond verklaard.

Conclusie

De tuchtrechtzaak draaide om de rol van een AA-accountant in een bedrijfsovername context en zijn vermeende nalatigheid in toezicht en meldingsplicht. De Accountantskamer oordeelde echter dat de AA-accountant op passende wijze had gehandeld in reactie op de melding van de boekhouder en dat hij niet verantwoordelijk was voor de meldingsplicht volgens de Wwft.

Dit is een complexe juridische zaak met belangrijke implicaties voor accountants en financiële professionals. Als u advies nodig heeft over tuchtrechtelijke kwesties of financiële juridische zaken, neem dan gerust contact op met onze advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant