Uitspraak: De verantwoordelijkheid van de notaris voor de waarnemend kandidaat-notaris

Erflater is een oom van klaagster. In 2015 heeft de kandidaat-notaris, als waarnemer van de notaris, een testament verleden voor erflater. In dit testament zijn klaagster en haar broer tot enige erfgenamen benoemd.

Op 10 januari 2017 heeft de rechtbank Gelderland op verzoek van de officier van justitie voorlopige machtiging verleend om erflater in een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen en te doen verblijven voor de duur van zes maanden. De notaris is tot executeur en afwikkelingsbewindvoerder benoemd.

Op 25 maart 2017 heeft erflater opnieuw beschikt over zijn testament. Wederom heeft de kandidaat-notaris dit testament verleden. De enige wijziging ten opzichte van het testament van 10 januari 2017 is dat de broer tot executeur en afwikkelingsbewindvoerder is benoemd. In oktober 2017 is erflater overleden.

Het standpunt van klaagster

De klacht van klaagster bestaat uit de volgende onderdelen:

 • de notaris is verantwoordelijk voor het handelen dan wel nalaten van de kandidaat-notaris.
 • volgens klaagster heeft de kandidaat-notaris in 2017 het testament van erflater uit 2015 gewijzigd, terwijl erflater op dat moment niet wilsbekwaam was omdat hij aan vasculaire dementie leed;
 • klaagster heeft het testament dat door erflater in 2009 is opgemaakt opgevraagd bij de kandidaatnotaris omdat in dat testament zou staan dat klaagster enig erfgenaam van erflater is. De kandidaatnotaris heeft ten onrechte geweigerd dit testament aan haar te verstrekken;

De beoordeling

De kamer heeft de bestreden beslissing alle klachtonderdelen ongegrond verklaard.

Klachtonderdeel 1

Het hof sluit zich wat betreft van dit klachtonderdeel aan bij de beoordeling van de kamer. De notaris kan geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt omdat een waarnemend kandidaat-notaris in beginsel niet handelt onder de verantwoordelijkheid van de waargenomen notaris. Verder heeft de notaris ook geen bemoeienis gehad met de testamenten van erflater in 2015 en 2017.

Klachtonderdeel 2 Het hof stelt voorop dat indien de kandidaat-notaris geen aanleiding heeft om te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van een cliënt, dan hoeft hij het stappenplan niet te volgen. Volgens de kamer heeft de kandidaat-notaris geen aanleiding gehad om aan de wilsbekwaamheid te twijfelen. Daarbij wordt het volgende in aanmerking genomen:

 • de kandidaat-notaris heeft erflater in een kort tijdbestek een aantal keer gesproken zonder dat iemand anders daarbij aanwezig was;
 • erflater was consistent in zijn wensen en maakte op de kandidaat-notaris de indruk dat hij de gevolgen van zijn handelen kon overzien;
 • de reden van opname van erflater in het verpleeghuis is door de kandidaat-notaris met erflater besproken;
 • er was geen sprake van een complex te noemen testament en erflater kon uitleggen waarom hij zijn testament wilde wijzigen;
 • de kandidaat notaris was (destijds) niet bekend met de beschikking van de rechtbank Gelderland.

Het hof gaat mee in dit oordeel. In hoger beroep zijn geen feiten of omstandigheden naar voren gebracht die een ander oordeel rechtvaardigen, zo oordeelt het hof.

Klachtonderdeel 3

Met betrekking tot klachtonderdeel 3 betoogt klaagster in hoger beroep nogmaals dat zij het testament uit 2009 wil inzien, omdat zij vermoedt dat daarin staat dat zij de enige erfgename van erflater is. Evenals de kamer is het hof van oordeel dat klaagster haar stelling dat erflater in 2009 een testament heeft opgemaakt, onvoldoende heeft onderbouwd. Maar ook als dit testament uit 2009 wel bestaat, dan is dit herroepen in het testament uit 2015 en kan de kandidaat-notaris klaagster daarin geen inzage geven, gezien zijn geheimhoudingsplicht.

De beslissing

Het hof bevestigt de bestreden beslissing.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant