Uitspraak: Klager geen belanghebbende in de zin van artikel 99 lid 1 Wna

X in oprichting en klager als verhuurder hebben een huurovereenkomst gesloten. Op 9 april heeft de notaris de bv (hierna: X) opgericht. Klager is op onderzoek uit gegaan nadat de huurpenningen niet werden voldaan. Uit dit onderzoek blijkt dat de oprichters van de vennootschap betrokken waren geweest bij oprichting van diverse bv’s die inmiddels failliet waren verklaard.

Klager heeft medio 2018 telefonisch contact gezocht met de notaris. Aan de notaris is gevraagd welke handelingen hij heeft verricht voor de oprichting van X. De notaris heeft de vraag slechts algemeen beantwoord, aangezien hij een beroepsgeheim heeft.

De klacht

Het verwijt dat de notaris wordt vermaakt omvat het volgende. De notaris zou de vennootschap hebben opgericht zonder dat hij voldoende onderzoek heeft verricht naar de oprichters. Indien de notaris wel had onderzocht zou hij hebben opgemerkt dat de oprichters betrokken zijn geweest bij het faillissement van meerdere bv’s en dat zij zijn veroordeeld voor fraude.

De beoordeling

Notarissen zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen (artikel 93 lid 1 Wna). De notaris stelt dat klager niet-ontvankelijk is nu hij onvoldoende belang zou hebben. Klager is van mening wel een belang te hebben omdat de notaris de vennootschap heeft opgericht en klager als gevolg daarvan schade heeft geleden.

Artikel 99 lid 1 Wna schrijft voor dat een ieder die enig redelijk belang heeft een klacht kan indienen. Dit begrip moet ruim worden uitgelegd. Echter, de kring van belanghebbenden moet niet zo wijd zijn dat iedereen in het kader van het algemeen belang van bescherming van de rechtszekerheid en/of het vertrouwen in het notariaat een klacht tegen een notaris kan indienen.

Klager heeft weliswaar een afgeleid belang, mar deze is te ver verwijderd van het handelen dan wel nalaten van de notaris. De kamer heeft de klacht niet-ontvankelijk verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u een vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant