Uitspraak: Klacht tegen notaris ongegrond verklaard

In haar testament heeft erflaatsters, de moeder van klaagster, van haar drie kinderen de broer van klaagster (B) aangewezen als erfgenaam en executeur van de nalatenschap. Daarbij heeft erflaatster aan klaagster en haar andere broer (A) het verzoek gedaan afstand te doen van hun legitieme portie. Op 17 december 2018 overlijdt erflaatster. Op 25 februari heeft op het kantoor van de notaris een gesprek plaatsgevonden waarbij klaagster en haar twee broers aanwezig waren. Diezelfde dag nog heeft klaagster een e-mail gestuurd aan de notaris. In deze mail heeft ze haar onvrede geuit over het gesprek. Ze had het idee dat de notaris niet onafhankelijk was. De notaris heeft hierop met een mail aan haar en haar beide broers geantwoord. In deze mail stelde hij zijn werkzaamheden in de zaak te beëindigen omdat klaagster zijn onafhankelijkheid in twijfel trok.

Klacht

Klaagster stelt dat de notaris onzorgvuldig heeft gehandeld. Zij baseert haar klacht op de volgende verwijten:

 • Klachtonderdeel 1) Afschrift testament pas na aandringen
 • Klachtonderdeel 2) De notaris heeft onvoldoende onafhankelijke regie gevoerd
 • Klachtonderdeel 3) De notaris heeft zijn werkzaamheden abrupt beëindigd
 • Klachtonderdeel 4) Verklaring van erfrecht bemoeilijkt inbaarheid vordering klaagster
 • Klachtonderdeel 5) De notaris stelt op 6 mei 2019 ten onrechte geen boedelnotaris te zijn
 • Klachtonderdeel 6) De notaris weigert de zaak over te dragen aan een onpartijdige notaris;.
 • Klachtonderdeel 7) Klaagster verwijt de notaris gebrek aan transparantie

Het oordeel

In het eerste klachtonderdeel herkent de notaris zichzelf niet. Hij geeft aan dat klaagster op 2 januari om afgifte van een afschrift van het testament heeft gevraagd. Op 4 januari is klaagster bij hem op kantoor geweest en heeft hij een afschrift overhandigd. Klaagster heeft dit niet betwist. Het eerste klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Ten aanzien van het tweede klacht onderdeel stelt de notaris dat hij vanaf het eerste gesprek duidelijk heeft aangegeven dat hij als notaris geen rol had in de afwikkeling van de nalatenschap aangezien dit de taak was van de broer van klaagster, de executeur. Daar waar meningsverschillen ontstonden heeft de notaris zich terughoudend moeten opstellen. De kamer gaat hierin mee. Ook het tweede klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard door de kamer.

Volgens de kamer is het begrijpelijk dat de notaris maatregelen heeft genomen nadat hij werd beschuldigd van partijdigheid. Maar de kamer stelt daarbij wel dat de notaris nog in gesprek met klaagster had kunnen treden in plaats van meteen de samenwerking te beëindigen. Dit laatste betekent niet dat het handelen van de notaris tuchtrechtelijk verwijtbaar is. Ook het derde klachtonderdeel wordt gegrond verklaard.

Het vierde klachtonderdeel wordt ook ongegrond verklaard. Het klachtonderdeel is onvoldoende onderbouwd.

Ook klachtonderdeel 5 wordt ongegrond verklaard. Zoals bij klachtonderdeel 2 benoemd, begreep of had klaagster moeten begrijpen dat de notaris geen werkzaamheden verrichtte als boedelnotaris.

De notaris stelt geen rol te hebben gespeeld in het benoemen van de nieuwe notaris. Nadat hij zijn werkzaamheden heeft opgezegd, heeft de executeur een andere notaris benaderd. Ook het zesde klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Met betrekking tot het laatste klachtenonderdeel ziet de kamer geen aanknopingspunten om aan te nemen dat de notaris klaagster niet naar behoren of niet voldoende tijdig zou hebben geïnformeerd. Het zevende klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

De kamer verklaart de klacht in al haar onderdelen ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Heeft u ook schade geleden als gevolg van een beroepsfout van een notaris? Of heeft u het vermoeden dat uw notaris u onjuist of onvolledig heeft ingelicht en/of geadviseerd? Neem dan contact op met een van de advocaten van Zorgplicht Advocaten. Onze advocaten zijn vergaand gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, onder meer ten aanzien van notarissen, advocaten, makelaars en financiële dienstverleners.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant