Deurwaarder schendt zorgplicht door beroepsfout maar is niet aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade - Zorgplicht Advocaten

Zorgplicht Advocaten

Deurwaarder schendt zorgplicht door beroepsfout maar is niet aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade

E B.V. en F V.O.F. hebben een overeenkomst van opdracht gesloten met gerechtsdeurwaarder X. Gerechtsdeurwaarder X diende de vorderingen op B te incasseren. In februari 2012 heeft gerechtsdeurwaarder X op verzoek van F V.O.F. een akte van borgstelling opgesteld om de vorderingen op B te incasseren via de borg. Gerechtsdeurwaarder X kan volgens haar website ook juridisch advies geven bij het opstellen en beoordelen van contracten. Bij de borgstelling diende de echtgenote de overeenkomst mede te ondertekenen op grond van artikel 1:88 lid 1 sub c van het Burgerlijk Wetboek. Dit is echter niet gebeurt waardoor de rechtbank dient te beoordelen of Gerechtsdeurwaarder X daarmee een beroepsfout heeft gemaakt. Indien dit het geval is dient de rechtbank te beoordelen of E B.V. en F V.O.F. als gevolg daarvan schade hebben geleden.

Naast zorgplicht dient gerechtsdeurwaarder ook de beroeps- en gedragsregels in acht te nemen

De rechtbank dient in deze procedure te beoordelen of Gerechtsdeurwaarder X bij het uitvoeren van haar werkzaamheden heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend juridisch adviseur mag worden verwacht. Het is daarbij volgens de rechtbank mede van belang dat Gerechtsdeurwaarder X een gerechtsdeurwaarderskantoor is. Zij dienen bij het uitoefenen van de werkzaamheden de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders in acht te nemen.

Volgens deze verordening dient de gerechtsdeurwaarder erop toe te zien dat zijn medewerkers over de bekwaamheid beschikken die voor het verrichten van de werkzaamheden is vereist. Indien hij een opdracht niet kan uitvoeren of als sprake is van onzekerheid of onduidelijkheid over de opdracht dient de gerechtsdeurwaarder zijn opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.

Deurwaarder stelt borgstellingsakte op maar laat echtgenote borg niet meetekenen

Gerechtsdeurwaarder X claimt kundig te zijn wat betreft de borgstellingsovereenkomst nu zij op haar website heeft vermeld dat zij ook juridisch advies kan bieden. Van zo’n juridisch adviseur mag worden verwacht dat zij op de hoogte is van de materie waarop de opdracht ziet. In deze zaak is gebleken dat Gerechtsdeurwaarder X niet beschikte over de benodigde kennis. Uit de getuigenverklaringen van 2 deurwaarders blijkt dat zij beiden voor het tekenen van de overeenkomst op de hoogte waren van de huwelijkse staat van de borg. Echter, zij beseften de relevantie daarvan niet voor de borgstellingsovereenkomst. Pas een aantal dagen na het tekenen van de borgstellingsovereenkomst hebben zij besproken dat de borg was getrouwd en dat zijn echtgenote deze overeenkomst niet had ondertekend. Echter, omdat de borg financieel adviseur was en heeft vermeld dat zijn echtgenote op de hoogte was is Gerechtsdeurwaarder X ervan uitgegaan dat de borg wist wat hij deed.

Volgens de rechtbank kan Gerechtsdeurwaarder X zich niet verschuilen achter de kennis die zij aanwezig acht bij de borg of haar opdrachtgever. Er had van haar verwacht mogen worden dat zij wist of voldoende zou onderzoeken of de echtgenote van de borg toestemming zou moeten geven. In deze zaak had van Gerechtsdeurwaarder X verwacht mogen worden dat zij besefte dat de toestemming van de echtgenote van de borg noodzakelijk was. Zij diende zich er wel van te vergewissen dat deze toestemming ook daadwerkelijk was verstrekt. Nu Gerechtsdeurwaarder X dit heeft nagelaten heeft zij niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam als juridisch adviseur optredende deurwaarder mag worden verwacht.

Gerechtsdeurwaarder handelt in strijd met zorgplicht door borg niet door echtgenote te laten tekenen

Het feit dat E B.V. en F V.O.F. een advocaat hadden ingeschakeld voor een faillissementsprocedure ontslaat Gerechtsdeurwaarder X niet van haar verantwoordelijkheid. De advocaat heeft erop vertrouwd dat een onaantastbare borgtocht was gerealiseerd. Gerechtsdeurwaarder X heeft door er niet voor te zorgen dat er voor de ondertekening van de borgstellingsovereenkomst duidelijkheid bestond over de toestemming in strijd gehandeld met de op haar rustende zorgplicht. Door haar nalatigheid heeft Gerechtsdeurwaarder X de belangen van E B.V. en F V.O.F. geschaad. Dit ziet de rechtbank als een beroepsfout van Gerechtsdeurwaarder X. Echter, doordat het faillissement onafwendbaar was is het niet aannemelijk dat de hoofdsom wel was voldaan indien de beroepsfout niet was gemaakt. Gerechtsdeurwaarder X is dus ook niet uit hoofde van die beroepsfout aansprakelijk voor de schade die E B.V. en F V.O.F. hebben geleden door het onbetaald blijven van de hoofdsom.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Overijssel.

Zorgplicht advocaten

Heeft u ook een geschil met een gerechtsdeurwaarder? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of overige dienstverleners.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Laatste Tweets

Welkom bij Zorgplicht Advocaten!

Wij gebruiken cookies om het gebruik van deze website te analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en advertenties binnen uw profiel te plaatsen. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.