Uitspraak: Een maand schorsing voor registeraccountant wegens te weinig onderzoek doen

Weststaete is een van de vastgoedobligatiefondsen. De registeraccountant hield zich bezig met de jaarrekeningen. Beleggers hebben voor meer dan 24 miljoen euro ingelegd. Er werden mooie rendementen beloofd in brochures. Het OM is in 2015 een strafzaak begonnen. Uit die rechtszaak blijkt dat de beleggingsfondsen luchtkastelen zijn. Wanneer er in het ene fonds een gat was werd deze gedicht met inleg van een nieuw fonds. De gaten ontstonden doordat grote bedragen werd opgenomen en verdwenen. In die zaak worden vader en zoon 4 respectievelijk 3 jaar cel opgelegd wegens het medeplegen aan witwassen.

Vader en zoon hebben in 2013 aan Baker Tilly gevraagd de boeken van het jaar 2011 te controleren. Het betrof een vrijwillige controle. De RA en een controleteam zijn aan de controle begonnen. Zij hebben geconstateerd dat ‘de financiële positie van de vennootschappen onder druk staat en er een reële mogelijkheid is dat niet aan de toekomstige verplichtingen kan worden voldaan’. De RA en het controleteam hebben aangedrongen op een herstelplan. Het team heeft besloten de werkzaamheden tijdelijk op te schorten.

Er werd een herstelplan opgesteld en er werd een nieuw beleggingsfonds opgericht voor maximaal 25 miljoen euro. Baker Tilly heeft in 2013 een goedkeurende verklaring afgegeven.

In 2014 heeft de FIOD een inval gedaan bij Weststaete. Even daarna zijn de vastgoedfondsen failliet verklaard. In 2019 hebben de curatoren een klacht ingediend tegen de RA. De RA zou onvoldoende hebben doorgevraagd tijdens de eerste ontmoeting. Ook zou geen actie zijn ondernomen bij de constructie van het gaten vullen. De RA had moeten onderzoeken of het ingelegde geld daadwerkelijk werd aangewend zoals in de brochures werd voorgehouden. Ook had de RA beter moeten kijken naar de waardering van het vastgoed. Onvoldoende kritische vragen zijn door de RA gesteld.

De curatoren stellen dat de RA geen goedkeurende verklaring had moeten geven en de opdracht had moeten teruggeven. De accountant was het daar niet mee eens. Wanneer hij de opdracht had teruggegeven was er niemand die was opgekomen voor de belangen van de obligatiehouders. Ook stelt de accountant dat de curatoren laat een tuchtklacht hebben ingediend. Zij hadden al veel eerder de beschikking over stukken en informatie.

De curatoren geven aan dat een redelijk vermoeden van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen pas was ontstaan nadat er duidelijkheid was over de werkwijze van het controleteam. De kamer gaat hier deels in mee.

Beoordeling

De kamer stelt dat de registeraccountant onvoldoende betrokken is geweest op belangrijke controle momenten en onvoldoende heeft gereflecteerd op de informatie die hij tijdens de controle verkreeg. Ook hadden obligatiehouders geld geïnvesteerd in de controle van de vennootschappen. Het ging om aanzienlijke bedragen. Hierdoor had de betrokkene een bijzondere verantwoordelijkheid. De Accountantskamer oordeelt dat de registeraccountant onvoldoende kritisch, deskundig en zorgvuldig te werk is gegaan. Daardoor is in strijd gehandeld met het fundamentele beginsel van deskundigheid en zorgvuldigheid. De inschrijvingen in de registers worden voor een maand doorgehaald.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant