Uitspraak: Fiscaal verkeerd advies komt Loyens & Loeff duur te staan

In de jaren negentig heeft de oprichter van Farm Frites, Gerrit de Bruijne, advies gevraag aan de voorganger van Loyens & Loeff, namelijk Loeff Claeys. Het kantoor stelde een belastingconstructie voor. De Bruijne zou tijdelijk op Curaçao gaan wonen. Zijn vermogen zou grotendeels aan zijn kinderen worden overgedragen. Zo zou er zo min mogelijk belasting moeten worden betaald. Dit komt omdat de successierechten op de Antillen lager zijn dan in Nederland.

De fiscus was het niet eens met de constructie. De Bruijne bracht zijn tijd het meeste door in Nederland. Hij leidde de Nederlandse fritesfabrikant. De Belastingdienst heeft besloten om alsnog aanslagen inkomstenbelasting en schenkbelasting op te leggen. Het gaat om bedragen van bijna honderd miljoen gulden. Deze aanslagen werden opgelegd toen het echtpaar naar Nederland terugkeerde.

De Bruijne was het niet eens met deze handelswijze en is een rechtszaak begonnen. In de rechtszaak werd hij bijgestaan door Loeff Clays Verbeke, later door Loyens & Loeff. De Bruijne besloot niet in te gaan op het schikkingsvoorstel van 35 miljoen gulden. In 2004 kwam de zaak voor het gerechtshof en werd de fiscus in het gelijk gesteld.

De familie van de Bruijne heeft eerst gepoogd de schade te verhalen op Loyens & Loeff. Zij eiste een bedrag van 50 miljoen euro aan schade. Deze schade zou zijn geleden door verkeerd advies te geven over de betalingsconstructie en het schikkingsvoorstel.

Oordeel

Naast Loyens & Loeff is ook De Bruijne zelf verantwoordelijk. Hij was immers akkoord gegaan met de constructie, maar was wel algemeen directeur van de Nederlandse frietfabriek gebleven. Ook heeft hij besloten zijn Nederlandse dienstwoning niet te ontruimen en de tand- en huisarts in Nederland niet op te zeggen. De rechtbank oordeelde dat 30% aan Loyens & Loeff te rekenen was en 70% aan De Bruijne zelf. De rechtbank heeft geoordeeld dat het niet doorgaan van de schikking op het conto van Loyens & Loeff komt. Loyens & Loeff moet een schadevergoeding van 21 miljoen euro betalen aan de erven van De Bruijne.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden door uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant