Uitspraak: Forensisch accountant was onvoldoende kritisch bij onderzoek

Forensische accountancy is een vakgebied dat steeds belangrijker wordt. Bij fraude, corruptie en andere financiële malversaties is het van groot belang om de waarheid boven tafel te krijgen. Forensisch accountants spelen daarbij een belangrijke rol, maar moeten wel kritisch zijn en integer handelen. Recentelijk heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) een uitspraak gedaan over een forensisch accountant die onvoldoende kritisch was.

Onderzoek naar een frauduleuze vastgoedtransactie

De zaak ging over een forensisch accountant die betrokken was bij een onderzoek naar een frauduleuze vastgoedtransactie. De Accountantskamer oordeelde eerder dat hij onvoldoende kritisch en niet zorgvuldig genoeg was geweest, maar gaf geen oordeel over zijn integriteit. In hoger beroep heeft het CBB zijn integriteit niet in twijfel getrokken, maar benadrukte wel het belang van een kritische houding en zelfstandig onderzoek in de forensische accountancy.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Uitspraak CBB: forensisch accountant was onvoldoende kritisch

Het CBB heeft geoordeeld dat een forensisch accountant onvoldoende kritisch was bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden. De accountant had volgens het CBB te veel vertrouwd op de informatie die hem was verstrekt en had niet zelfstandig onderzoek gedaan om deze informatie te verifiëren. Hierdoor was de forensisch accountant niet in staat om een volledig beeld te krijgen van de situatie en waren de uitkomsten van zijn onderzoek niet betrouwbaar genoeg.

Oordeel over integriteit forensisch accountant

Ondanks het feit dat de forensisch accountant onvoldoende kritisch was, oordeelde het CBB dat zijn integriteit niet in het geding was. De accountant had niet bewust informatie achtergehouden of verdraaid en had te goeder trouw gehandeld. Het CBB benadrukte wel dat het belangrijk is dat forensisch accountants kritisch blijven en zich niet te snel laten overtuigen door de informatie die hen wordt verstrekt.

Belang van kritische houding in forensische accountancy

De uitspraak van het CBB benadrukt het belang van een kritische houding in de forensische accountancy. Het is van groot belang dat forensisch accountants niet te snel conclusies trekken op basis van informatie die hen wordt verstrekt, maar dat zij zelfstandig onderzoek doen om deze informatie te verifiëren. Alleen op die manier kunnen zij een volledig en betrouwbaar beeld krijgen van de situatie en hun werkzaamheden naar behoren uitvoeren.

Hier kunt u de volledige uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven lezen.

Accountancy Vanmorgen heeft hier ook een artikel over gepubliceerd.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant