Uitspraak: Fraude is onvoldoende onderzocht door forensisch accountants

Een langdurige kwestie waarbij een algemeen directeur na zestien jaar moet toestaan dat er een mededirecteur wordt aangewezen, escaleerde in 2018 toen de algemeen directeur ernstige samenwerkingsproblemen en twijfels over de integriteit van de mededirecteur meldde bij het algemeen bestuur. Deze melding resulteerde in een onderzoek waarbij een lijst met elf aanwijzingen van integriteitsgebreken en 24 vragen over de jaarrekening aan het bestuur werden voorgelegd.

Bezwaren tegen de mededirecteur

De algemeen directeur meldt in 2018 ernstige samenwerkingsproblemen en twijfels over de integriteit van de mededirecteur bij het algemeen bestuur. Hierbij wordt een lijst verstuurd met elf aanwijzingen van integriteitsgebreken. Ook worden er 24 vragen over de jaarrekening aan het bestuur gesteld.

Contact met de controlerend accountant

De controlerend accountant die een goedkeurende verklaring had afgegeven bij de jaarrekening van 2017, wordt telefonisch op de hoogte gebracht van de bezwaren tegen de mededirecteur. Hij ontvangt de lijst met aanwijzingen en vragen over de jaarrekening. Op verzoek van het bestuur starten twee forensisch accountants een persoonsgericht onderzoek naar de tekenbevoegdheden, overeenkomsten en verantwoording van specifieke kosten. De controlerend accountant wordt hierover geïnformeerd.

Klacht bij de Accountantskamer

Na een goedkeurende verklaring door de controlerend accountant en een forensisch rapport zonder concrete aanwijzingen voor integriteitsschendingen, dient de directeur een klacht in bij de Accountantskamer.

Oordeel van de Accountantskamer

De Accountantskamer legt een berisping op aan de accountants. Klachtonderdelen worden deels gegrond verklaard en de overige ongegrond. Onderzoekers hebben belemmerende beperkingen niet geaccepteerd, maar er wordt geoordeeld dat het onderzoek naar verantwoorde kosten in 2017 te summier is geweest.

De accountants hebben de fundamentele beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid geschonden door onvoldoende onderzoek te doen en niet met de vereiste professioneel-kritische instelling te handelen.

Onzorgvuldigheid in wederhoor en rapportage

Het toepassen van wederhoor is onvoldoende nagekomen door de onderzoekers. Het concept-rapport had vooraf aan de klager moeten worden voorgelegd. Het gesprek ter oriëntatie met de accountant was niet goed vastgelegd.

De accountants hebben een beperkt onderzoek uitgevoerd en de aangever geen mogelijkheid geboden om commentaar te geven op omstreden kosten.

De berisping van de Accountantskamer benadrukt de verantwoordelijkheid van accountants om hun opdrachten met de vereiste professionele kritische instelling uit te voeren, wederhoor toe te passen en nauwkeurige rapportage te waarborgen. Het onderzoek en de berisping zijn bedoeld om de accountants bewust te maken van hun verantwoordelijkheden bij een onderzoek naar fraude en het waarborgen van integriteit binnen organisaties.

Hier kunt u de volledige uitspraak lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant