Uitspraak: Gedaagde heeft rekeningen onbetaald gelaten omdat haar financieel adviseur zijn zorgplicht zou hebben geschonden

Eiser is financieel adviseur. Hij was onderdeel van het team voor de overlegscheiding van gedaagde en haar ex-partner. Onderdeel van de werkzaamheden van eiser was het aanvragen van een hypothecaire financiering voor het overnemen van de gezamenlijke woning van gedaagde en haar ex-partner door één van hen.

Eiser heeft voor zijn werkzaamheden meerdere facturen verzonden aan gedaagde. Gedaagde heeft deze facturen onbetaald gelaten.

De vordering

Eiser vordert gedaagde te veroordelen om aan hem een bedrag van € 2.966,14 te betalen. Eiser stelt dat gedaagde ondanks herhaalde aanmaning niet heeft betaald.

De beoordeling

Gedaagde stelt dat eiser zijn werk niet goed heeft gedaan. Gedaagde heeft volgens eiser te laat een financiering aangevraagd bij twee banken. Daarnaast heeft hij de aanvraag vertraagd en daarvoor extra uren in rekening gebracht, zo stelt gedaagde. Ten slotte stelt gedaagde dat Rabobank de financiering heeft afgewezen omdat eiser aan de banken heeft medegedeeld dat gedaagde en haar ex-partner hun bedrijf willen verkopen.

De kantonrechter oordeelt dat gedaagde niet voldoende concreet heeft gemaakt dat eiser zijn zorgplicht heeft geschonden. Gedaagde heeft niet gesteld dat er een termijn was afgesproken voor de financiering. Gedaagde heeft daarnaast gesteld noch bewezen dat de financieringsaanvraag wel zou zijn gehonoreerd als eiser anders had gehandeld. Ook heeft gedaagde niet kunnen bewijzen dat zij extra kosten heeft gemaakt bij de accountant door eiser.

Als eiser zijn zorgplicht zou hebben geschonden, zou gedaagde hier bovendien geen beroep op kunnen doen, omdat zij naar het oordeel van de kantonrechter niet tijdig heeft geklaagd.

Omdat gedaagde verder niets heeft aangevoerd wat aan toewijzing van de vordering tot betaling van de facturen in de weg staat, wordt de vordering toegewezen.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u het vermoeden dat u schade heeft geleden als gevolg van slecht advies van uw financieel adviseur en/of bank? Neem dan hier vrijblijvend contact op met een van onze advocaten. Ons kantoor heeft ruime ervaring met het procederen tegen banken, tussenpersonen, financieel adviseurs, hypotheekadviseurs, beleggingsadviseurs alsmede vermogensbeheerders.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant