Uitspraak: Geen belangenverstrengeling bij verkoop door makelaar

Zoon en schoondochter van klagers waren geïnteresseerd in de aankoop van een bouwrijp bedrijfsperceel. Zoon en schoondochter van klagers hebben vervolgens hun interesse in een object aan C Makelaars kenbaar gemaakt en een optie verkregen op een object tot 15 februari 2017.

Zoon en dochter van klagers kregen de financiering van het object niet rond, waarna ze Klagers hebben gevraagd of zij financieel wilden helpen bij aankoop van het object. Op 13 februari 2017 melden zoon en schoondochter dat de ouders van de zoon de kavel willen kopen.

Op 15 maart 2017 hebben klagers aan de makelaar kenbaar gemaakt van de aankoop van het object te moeten afzien om financiële redenen in samenhang met gewijzigde regelgeving.

De klacht

De klacht bestaat uit een drietal verwijten van klagers aan de makelaar:

  • beklaagde heeft hen nooit verteld dat hij als makelaar voor zichzelf werkte, waardoor er sprake was van belangenverstrengeling;
  • beklaagde is naar de rechter gegaan zonder in te gaan op de uitgebreide gemotiveerde betwisting van Klagers van de door Beklaagde gestelde aankoop: de makelaar heeft de plicht om een koop schriftelijk te bevestigen. Hier volgt naar mening van klagers uit dat de makelaar niet integer en onafhankelijk heeft gehandeld;
  • beklaagde heeft door zijn handelswijze zich niet ingespannen om het conflict tussen klagers en beklaagde te de-escaleren, minnelijk op te lossen. Daarmee heeft beklaagde klagers alleen maar op veel kosten gejaagd.

De beoordeling

In deze zaak hebben klagers naar oordeel van het tuchtcollege onvoldoende onderbouwd dat de makelaar niet tijdig kenbaar heeft gemaakt dat hij met betrekking tot dit object de (mede)grondeigenaar/projectontwikkelaar was. Het tuchtcollege stelt vast dat die hoedanigheid in elk geval voor klagers kenbaar was op het moment dat het eerste concept van de koopovereenkomst werd gepresenteerd. Het eerste klachtonderdeel is ongegrond.

Ook het tweede klachtonderdeel is ongegrond. Het is een fundamenteel recht van een mede-eigenaar-verkoper die een geschil heeft met een potentiële koper over de bindende kracht van een mondeling akkoord, dit geschil aan de burgerlijke rechter voor te kunnen voorleggen.

Onderdeel 3 van de klacht bouwt voort op de klachtonderdelen 1 en 2. Nu deze ongegrond zijn bevonden kan ook dit klachtonderdeel niet slagen.

De beslissing

Het tuchtcollege verklaart de klacht ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant