Uitspraak: Geen fouten in financieel geschil door accountants

In maart 2023 heeft het tuchtcollege een uitspraak gedaan in een tuchtklacht die was ingediend door de Schippersfamilie tegen de accountants die betrokken waren bij een financieel geschil tussen de familie en een aantal investeerders. Het tuchtcollege oordeelde dat de accountants hun werk zorgvuldig hadden gedaan en dat de tuchtklacht ongegrond was. Accountancy Vanmorgen heeft hier een artikel over gemaakt.

Waarde van de aandelen

Het geschil tussen de Schippersfamilie en de investeerders was een financieel geschil . Het ging over de waarde van aandelen die de familie in 2011 had verkocht aan de investeerders. De familie was van mening dat de investeerders hen niet de juiste prijs hadden betaald voor de aandelen. Daarom diende zij een tuchtklacht in tegen de accountants die betrokken waren bij de transactie. Ook vond de zoon dat de accountants te veel op de hand van zijn vader waren. Hierdoor zouden ze een verkeerd winstverdelingspercentage opnamen in de door hen samengestelde jaarrekeningen.

Oordeel van het tuchtcollege

Het tuchtcollege oordeelde dat de accountants hun werk zorgvuldig hadden gedaan en dat er geen sprake was van fouten. De accountants hadden zich gehouden aan de geldende regels en standaarden en hadden voldoende onderbouwd waarom zij tot de waardering van de aandelen waren gekomen. De uitspraak van het tuchtcollege benadrukt het belang van zorgvuldigheid en naleving van regels en standaarden door accountants die betrokken zijn bij een financieel geschil of transactie. Dit is van groot belang voor het vertrouwen van de samenleving in de accountancysector als geheel.

Belang van communicatie en transparantie

De zaak van de Schippersfamilie benadrukt ook het belang van goede communicatie en transparantie tussen accountants en hun cliënten. De familie voelde zich niet goed geïnformeerd over de waardering van de aandelen, wat heeft geleid tot het geschil. Door goede communicatie en transparantie kunnen dergelijke problemen worden voorkomen en kan het vertrouwen van cliënten in hun accountants worden versterkt.

Belang bij financieel geschil

De uitspraak laat zien dat accountants die betrokken zijn bij een financieel geschil of transactie, hun werk zorgvuldig moeten doen en zich aan de geldende regels en standaarden moeten houden. Het benadrukt ook het belang van goede communicatie en transparantie tussen accountants en hun cliënten. Deze principes zijn van groot belang voor het vertrouwen van de samenleving in de accountancysector als geheel.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant