Uitspraak: Geen rechtsmiddel tegen verzetsbeslissing

Klaagster is in hoger beroep gegaan. Dit verzoek is afgewezen. De voorzitter heeft overwogen dat geen rechtsmiddel open staat tegen een verzetsbeslissing van de raad (artikel 46h lid 7 van de Advocatenwet).

Klaagster heeft aangevoerd dat de beslissing van de raad geen passend oordeel bevat over de zaak, het onderzoek, het weerwoord, de procedure, het dossier en de kosten.

Het hof overweegt dat de beslissing van de voorzitter uitvoerig is gemotiveerd en uitgebreid is ingegaan op de stellingen van klaagster. Ook is niet gebleken dat de raad bij de behandeling van het verzet een fundamenteel rechtsbeginsel heeft geschonden. Een beroep op een dergelijke schending moet binnen 30 dagen na verzending van de verzetsbeslissing worden ingediend. Dat is in dit geval niet gebeurd. Ook zijn door klaagster geen feiten of omstandigheden aangevoerd waardoor de termijnoverschrijding gerechtvaardigd zou zijn.

Artikel 46h lid 7 van de Advocatenwet is door de voorzitter op de juiste gronden toegepast. Ook zijn er geen redenen die het doorbreken van het appelverbod rechtvaardigen. Het verzet van klaagster wordt ongegrond verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u een klacht over uw advocaat of twijfelt u of aan het advies van uw (voormalige) advocaat? Of heeft uw advocaat een processuele of een inhoudelijke fout gemaakt in een civiele procedure? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant