Uitspraak: Geen toerekenbare tekortkoming bij advisering over schade door makelaar

Op 6 juli 2020 heeft de consument de makelaar opdracht gegeven hem te adviseren, te onderhandelen en te begeleiden bij (het maken van) afspraken met derden en het onderhouden van contacten met de verkopend makelaar. Dit alles in verband met de koop van een woning. De daadwerkelijke koop vond op 14 juli plaats. Consument en zijn echtgenote kochten een woning van de heer S. en mevrouw J.

Op 4 augustus werd een mogelijke aanwezigheid van vocht in de woning vastgesteld. Deze kan tot ernstige schade aan het gekochte leiden. Daarom mailt de consument naar de verkoper, met cc aan de verkoopmakelaar en zijn eigen makelaar dat hij van de verkoper verlangt dat hij een toezegging doet dat deze garant zal staan voor eventuele kosten als gevolg van overmatig vocht in de kruipruimte.

De makelaar heeft daarop geantwoord dat bij hem het vermoeden bestaat dat de VvE deze kosten voor rekening zullen nemen, maar de verkoper daarover zal kunnen antwoorden.

Op 19 augustus deelde de consument telefonisch aan de makelaar mee de samenwerking te willen verbreken.

Uiteindelijk heeft de levering van de woning plaatsgevonden. In de koopovereenkomst en transportakte is niets over het vocht of gebreken opgenomen.

Het geschil

De consument stelt schade te hebben geleden. Hij begroot de schade tussen de 0 en 32.000 euro. In het vragenformulier heeft de consument echter geen schadebedrag gevorderd. Hij heeft enkel gevorderd dat de commissie zal bepalen dat de aanspraken van de makelaar voor haar werkzaamheden wordt beperkt tot een bedrag van 500 euro.

De beoordeling

De consument verwijt de makelaar dat deze hem onvoldoende heeft geadviseerd en heeft bij gestaan toen bleek dat er sprake zou kunnen zijn van overmatig vocht in de woning.

De commissie stelt voorop, dat de taak van een makelaar primair ziet op de bemiddeling bij de totstandkoming van een overeenkomst. “De makelaar is geen advocaat”, zo stelt de commissie, hij is dan ook niet verplicht juridisch advies te geven. De commissie komt er verder niet achter wat de makelaar meer of anders had moeten doen. Hij kon het probleem niet oplossen; zelf in de kruipruimte kon volgens de commissie niet van de makelaar worden verwacht.

Verder was het inderdaad een aanname dat de VvE voor de schade zou opdraaien. Maar deze aanname was volgens de commissie niet uit de lucht gegrepen. De VvE had namelijk onderzoek ingesteld naar de oorzaak van de schade, omdat niet was uitgesloten dat voor de kosten aansprakelijk was.

Volgens de commissie is niet gebleken van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis.

De beslissing

De vordering wordt afgewezen. De facturen dienen gewoon betaald te worden.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant