Uitspraak: Geschil tussen Accountantskantoor en klant over onbetaalde facturen en aansprakelijkheid

Eerder dit jaar vond er bij de rechtbank Midden-Nederland een belangrijke zaak plaats tussen een accountantskantoor en een klant. Het geschil draaide om onbetaalde facturen voor boekhoudkundige werkzaamheden en de vraag of er een fixed fee was afgesproken tussen de partijen. Bovendien beweerde de klant dat aanhoudende fouten in de werkzaamheden schade hadden veroorzaakt. In dit artikel bekijken we de details van deze zaak en de uiteindelijke beslissing van de kantonrechter.

Het geschil over onbetaalde facturen

Het accountantskantoor beweerde dat er elke maand een voorschot van €1.500,- aan de klant was gefactureerd en dat er aan het eind van het jaar een nacalculatie zou plaatsvinden. De klant had echter bepaalde facturen, inclusief die voor aanvullende werkzaamheden zoals NOW-aanvragen en due diligence, niet betaald. Het accountantskantoor beweerde dat de klant hierdoor tekort was geschoten in de overeenkomst. Bovendien was de klant niet binnen de 30-dagen reclamatietermijn in verzet gekomen tegen de facturen, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden. Hierdoor waren haar rechten vervallen.

Vraag over de overeengekomen fixed fee

De kernvraag was of de partijen een fixed fee van €15.000,- per jaar hadden afgesproken. Het accountantskantoor beweerde dat dit niet het geval was en dat zij op voorschotbasis factureerden met een nacalculatie. De klant beweerde echter dat er wel een fixed fee was afgesproken voor de werkzaamheden vanaf 2020. De rechtbank concludeerde dat uit e-mailcorrespondentie bleek dat partijen aanvankelijk een fixed fee wilden, maar later een andere afspraak hadden gemaakt. De opdrachtbevestiging bevestigde dat het honorarium gebaseerd was op daadwerkelijk gewerkte uren.

Beoordeling van de reclamatietermijn

De klant beweerde dat de 30-dagen reclamatietermijn onredelijk kort was gezien de omvang van de facturen. De rechtbank oordeelde echter dat de bezwaren van de klant binnen die termijn hadden kunnen worden onderzocht en gemeld. Bovendien had de klant aangegeven dat zij meer tijd nodig had om de facturen te onderzoeken bij ontvangst ervan. Het feit dat de klant pas na het verstrijken van de termijn haar bezwaren meldde, leidde tot het vervallen van haar verweer mogelijkheid.

Overige werkzaamheden en aansprakelijkheid

De rechtbank beoordeelde ook werkzaamheden met betrekking tot NOW en due diligence. De klant vond de kosten voor deze werkzaamheden te hoog en verwees naar lagere tarieven elders. De rechtbank oordeelde echter dat de klant niet genoeg had onderbouwd waarom de kosten te hoog waren. Wat betreft aansprakelijkheid oordeelde de rechtbank dat de klant onvoldoende bewijs had geleverd voor fouten in de werkzaamheden die tot schade hadden geleid.

Conclusie en contact

In deze zaak oordeelde de kantonrechter uiteindelijk dat de klant het accountantskantoor moest betalen voor de onbetaalde facturen. Het geschil over de overeengekomen fixed fee werd ook in het voordeel van het accountantskantoor beslecht. De rechtbank verwierp de claim van de klant dat het accountantskantoor aansprakelijk was voor geleden schade door fouten in de werkzaamheden.

Indien u zich bevindt in een vergelijkbare situatie of juridische kwestie met betrekking tot financieel recht, kunnen onze advocaten van Zorgplicht Advocaten u verder helpen. Neem vandaag nog contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant