Uitspraak: Hypotheker moet annuleringskosten matigen

Consument heeft in mei 2018 een adviseur gesproken voor een oriëntatiegesprek. Na het gesprek heeft consument laten weten voorkeur te hebben voor een ING-hypotheek, met een vaste periode van 20 jaar. Bij die verstrekker had consument immers zijn huidige hypotheek.

Bouwkundige keuring moet positief zijn

Op 22 mei is de overeenkomst van opdracht getekend. Dit bedroeg 3.000 euro. Daarbij wordt wel het voorbehoud gemaakt dat de bouwkundige keuring positief moet zijn. De Hypotheker heeft binnen 10 dagen na het oriëntatiegesprek een adviesrapport gegeven.

De klant had een bod gedaan dat werd geaccepteerd, onder de voorwaarden van een bouwkundige keuring. De keuring pakte negatief uit, waardoor de koop van de woning niet doorging. Op 30 mei liet de klant al weten dat de koop waarschijnlijk niet kon doorgaan. Dit werd op 4 juni definitief bevestigd. De adviseur heeft consument een factuur van 2.100 euro gestuurd voor het gegeven advies. De klant is het hier niet mee eens.

Annuleringskosten

Consument koopt uiteindelijk een andere woning met behulp van een andere adviseur bij een andere geldverstrekker dan de ING. De ING stuurt een factuur van 3.720 euro voor het vervroegd aflossen. De klant klaagt dat nooit is gesproken over een aflosboete. Hierover is ook niet gesproken toen in 2012 de eerste hypotheek werd gesloten waarbij de clausule over de boete bij vervroegde aflossing was opgenomen. Consument vordert de annuleringskosten en de kosten van de boete.

Tarieven van De Hypotheker

De Hypotheker werkt met twee verschillende tarieven voor de annuleringskosten. Allereerst het tarief van 1.000 euro wanneer het traject wordt stopgezet voor er een ondertekend adviesrapport ligt. Daarnaast een tarief van 2.100 euro indien de annulering na het ondertekenen van het adviesrapport plaatsvindt.

De Hypotheker houdt zich dus niet aan de eigen voorwaarden. Zij had het tarief van 1.000 euro moeten hanteren, nu het rapport nog niet was ondertekend. De annuleringskosten worden gematigd. Ook wordt de nota gematigd nu niet is gesproken over de aflosboete.

Aflosboete ING

De adviseur heeft erkend dat de aflosboete niet ter sprake is gekomen. Dit ondanks dat de consument hier expliciet naar vroeg. Het Kifid oordeelt dat hiermee vast staat dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden. Wel oordeelt het Kifid dat de consument ook zelf een verantwoordelijkheid heeft. Daarom zijn de annuleringskosten gematigd naar 750 euro.

Dat de ING de aflosboete heeft verstuurd, kan niet aan de adviseur worden toegerekend. De boete werd namelijk verstuurd omdat de consument besloot om bij een andere aanbieder een hypotheek af te sluiten. Indien binnen zes maanden een nieuwe ING-lening werd afgesloten, was de aflosboete komen te vervallen.

Hier kunt u de volledige uitspraak van Kifid lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van schending van de (doorlopende) zorgplicht door uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant