Uitspraak: Inspanningsverplichting versus resultaatverplichting in detachering geschillen

In een recente zaak heeft het gerechtshof geoordeeld over de delicate kwestie van inspanningsverplichting bij detacheringsdiensten. Een accountantskantoor uit Barendrecht betwistte de competentie van een ingehuurde payroll consultant en weigerde de openstaande facturen te voldoen, daarbij verwijzend naar wanprestatie van de detacheerder. Het gerechtshof boog zich over deze kwestie en kwam tot een besluit dat verstrekkende implicaties kan hebben voor soortgelijke contractuele overeenkomsten.

Inspanningsverplichting nader verklaard

De kern van het geschil betrof de vraag of de detacheerder een zogeheten ‘resultaatverplichting’ had of slechts een ‘inspanningsverplichting’. Een resultaatverplichting houdt in dat een beloofd resultaat gegarandeerd wordt, terwijl bij een inspanningsverplichting de aanbieder belooft zich maximaal in te zetten, zonder een specifiek resultaat te garanderen. In dit geval oordeelde het hof dat de detacheerder had voldaan aan zijn inspanningsverplichting door een ervaren consultant aan te bieden, ook al voldeed deze niet aan de verwachtingen van het accountantskantoor.

Achtergrond van de consultant

Het gerechtshof nam in zijn beoordeling mee dat de betreffende consultant reeds aanzienlijke ervaring had in soortgelijke functies en eerder naar tevredenheid had gefunctioneerd. Hierdoor werd het standpunt van het accountantskantoor, dat de detacheerder opzettelijk een ongeschikte kandidaat had geleverd, ondermijnd.

De complexiteit van de werkomgeving

Verder werd gekeken naar de werkomstandigheden waarin de consultant terechtkwam. Het feit dat hij slechts twee dagen was ingewerkt en te maken kreeg met een ingewikkelde administratieve situatie, speelde in het voordeel van de detacheerder. Dit onderstreepte dat de gemaakte fouten niet enkel aan de consultant toe te schrijven waren.

Aansprakelijkheid en zakelijke overeenkomsten

Interessant is ook het aspect van aansprakelijkheid. Het hof wees erop dat in de zakelijke dienstverlening het uitsluiten van aansprakelijkheid voor geleden schade niet ongebruikelijk is. Dit betekent dat zelfs als er fouten zijn gemaakt, de detacheerder niet per definitie aansprakelijk is voor alle consequenties.

Zorgplicht Advocaten

Deze uitspraak van het gerechtshof belicht de complexiteit van contractuele verplichtingen in de professionele dienstverlening. Het onderstreept het belang voor bedrijven om duidelijke overeenkomsten op te stellen en realistische verwachtingen te communiceren. Bent u betrokken bij een soortgelijk geschil of heeft u vragen over de inspanningsverplichting versus resultaatverplichting? Neem contact op met onze experts bij Zorgplicht Advocaten voor gedegen advies.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant