Uitspraak: Kandidaat-notaris mocht instemmen met uitstel overdracht appartement

De klacht ziet op de werkzaamheden van de kandidaat-notaris rondom de overdracht van het appartement. De woonvereniging was eigenaar van het appartement. Op enig moment is het appartement overgedragen aan X BV. In de koopovereenkomst is opgenomen ingebrekestelling schriftelijk moet geschieden met inachtneming van een termijn van acht dagen

De verkoop is op 27 maart 2018 uitgesteld tot 17 april 2018. Bij e-mail van 4 april 2018 heeft A namens koper de woonvereniging in gebreke gesteld wegens het feit dat het appartement niet op 3 april 2018 aan koper werd overgedragen. Op 12 april 2018 heeft de kandidaat-notaris de akte van overdracht gepasseerd.

Klager heeft eerder een klacht ingediend over de kandidaat-notaris bij de kamer. Uiteindelijk heeft het hof onder meer het volgende overwogen:

  • “De transportdatum stond blijkens de koopovereenkomst van 13 februari 2018 gepland op 3 april 2018. De notaris heeft deze transportdatum – na berichtgeving van de bank – verplaatst naar 17 april 2018, te weten veertien dagen later. Naar het oordeel van het hof had de notaris in dit geval niet een uitsteltermijn van veertien dagen mogen hanteren zonder accordering daarvan door de koper, gelet op de boetebepaling in artikel 12 lid 3 van de koopovereenkomst. Van de notaris had mogen worden verwacht dat zij rekening had gehouden met de termijn van ingebrekestelling, die duidelijk stond vermeld in de aan de notaris overhandigde koopovereenkomst onder artikel 12 lid 1. Het hof acht deze handelwijze van de notaris tuchtrechtelijk verwijtbaar.”

Op 4 juni heeft A het volgende bericht:

  • “[Ik ben] destijds inderdaad akkoord (…) gegaan met het uitstel van de levering van het pand, gelegen aan de [adres] , tot 17 april 2018. Dit heb ik destijds ook bevestigd aan [de makelaar]. De reden dat de verkoper (…) daarna door mij alsnog in gebreke is gesteld, is gelegen in het feit dat ik druk op de ketel wilde houden en een verdere vertraging na 17 april 2018 wilde voorkomen.”

Het standpunt van klager

Klager verwijt de kandidaat-notaris dat zij de transportdatum niet zonder akkoord van de koper had mogen uitstellen tot na het verstrijken van de periode van ingebrekestelling (acht dagen).

De beoordeling

Klager stelt zich op het standpunt dat van de kandidaat-notaris had mogen worden verwacht dat zij rekening zou houden met de termijn van ingebrekestelling. Zonder toestemming van de koper had de kandidaat-notaris niet met een uitstel van de overdracht mogen instemmen.

Het hof gaat aan de hand van de e-mail van A ervan uit dat de koper heeft ingestemd met het uitstel van de overdracht. Het oordeel van de kamer komt erop neer dat de kandidaat-notaris destijds mocht uitgaan van die instemming. Het hof gaat hier in mee. Het hof bevestigt de bestreden beslissing.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant